Vardagspediatrik Flashcards Preview

Pediatrik > Vardagspediatrik > Flashcards

Flashcards in Vardagspediatrik Deck (15):
0

Vilka typer av hostmedicin finns? 2 st

Hostdämpande
Luftrörsvidgande

1

Hostdämpande medicin? 2 st
Ej till vilka?

Morfinderivat:
Lepheton
Coccilana Etyfin

Ej till barn under 2 år

2

Luftrörsvidgning med alfa-stimulerare
Till vilka?
Farmaka?

Till barn under 2 år

Efedrin peroralt, finns i Mollipect och Quilla Simplex (ex tempore)

3

Biverkningar av efedrin?

Cns påverkan - pigg
Hjärtklappning

4

Luftrörsvidning med beta-stimulerare
Till vilka?
Farmaka?

Barn över två år och vuxna
Bricanyl, Ventolin - både po och parenteral

5

Dos Bricanyl?

0,25 ml/kg x 1-3 ggr

6

Dagenures
Vad är?
Behandling?

Kissreflex som ej dämpas, hyperaktiv reflex
Små mängder
Äldre personer
Tänk UVI och förstoppning

Ditropan

7

Behandling av nattenures? 2 regimer

1. Väcka barnet, manuellt, larmmadrass - skapa betingad reflex
2. Minska urinmängd på natten, Minirin (vasopressinanalog - koncentrerar urin)

8

Orsaker till nattenures? 2 st

Djup sömn, vaknar ej
Stor urinproduktion nattetid

9

Definition av förstoppning

Mindre än varannan dag

10

Flera illaluktande lösa avföringar kan vara? Varför?

Förstoppning. Tar med sig doft från fekalom på vägen ut. Vätskeresobtion blockeras av fekalom.

11

Enkopres?

Bajsa på sig

12

Orsaker till förstoppning? 4 st

Organisk
Läkemedel
Celiaki
Funktionell = idiopatisk

13

Viktig diagnos att utesluta vid förstoppning?

Celiaki, om inte mjölkfrikost ger resultat.
(Agangliosis coli, Mb Hirschprung)

14

Basalt vätskebehov hos barn?

1-10 kg 100 ml/kg/dygn
+11-20 kg 50 ml/kg/dygn
+21-40 kg 20 ml/kg/dygn