Barnneurologi Flashcards Preview

Pediatrik > Barnneurologi > Flashcards

Flashcards in Barnneurologi Deck (14):
0

Prevalens för epilepsi?

0,5-1%
Den vanligaste kroniska neurologiska sjukdomen

1

Tumör associerad med skrattepilepsi?

Hypothalamushamartom
Svårbehandlad

2

När debuterar epilepsi oftast?

De första 10 levnadsåren

3

Epilepsidiagnos?

Anamnes, anfallsbeskrivning = semiologi
EEG, normal utesluter ej ep, patologiskt hos 20% av friska

4

Epilepsiklassifikation

Orsak
Genetisk
Strukturell, metabol
Okänd

Anfallstyp
Fokala
Generaliserade

5

Vad innebär aura i epsammanhang?

Syns ej på pat. Känsloupplevelse.

6

Vad avgör epilepsisyndrom?

Anfallstyp, ålder, EEG
Underlättar val av behandling, prognos

7

Pojkar-flickor 1:2
4-10 år debut
Inducerade
Lättbehandlade, god prognos går över i tidigare tonåren
Körkort

Absensepilepsi i barndomen

8

15-25%
2-13 år
Pojk-flick 60:40
Autosomalt dominant gen
Mkt lätt att behandla
Mkt god prognos

Rolandic epilepsi

9

Spädbarn

Infantil spasm
West sdr
Blitz-Nick-Salaam Krämpfe

10

Hur långt är ett status epilepticus i klinisk praxis?

>5 min

11

Associerad med kärlmissbildning?

Sturge-Weber syndrom (?)

12

Behandling vid refraktär ep?

Vagusnervstimulering (VNS)

13

Differentialdiagnoser till ep

Feberkramper