Normal utveckling Flashcards Preview

Pediatrik > Normal utveckling > Flashcards

Flashcards in Normal utveckling Deck (13):
1

6-8 v

Fixerar blicken
Ger svarsleende
Symmetriska rörelser
Reagerar på ljud

2

2-4 mån

Håller huvudet uppe i magläge
Viftar på händer och fötter

3

4-5 mån

Vänder huvudet efter ljud
Börjar gripa
Jollrar
Bra huvudbalans
Lyfter huvudet över bröstkorg i bukläge

4

6 mån

Vänder sig från mage till rygg och omvänt
Hjälper till om man drar i armarma upp mot sittande
Sitter med stöd
Balanserar huvudet
Griper aktivt
Följer föremål med blicken

5

8 mån

Rädd för främmande ansikten

6

10 mån

Reser sig, går utmed möbler
VInkar
Förstår enstaka ord
Nyanserat joller
Sitter stadigt utan stöd
Plockar smulor med pincettgrep

7

12 mån

Går med stöd

8

18 mån

Går säkert utan stöd
Härmar
Pratar 8-10 ord, förstår flera ord
Kryper upp för trappa
Staplar klossar, kan rita
Drar av sig mössa och strumpor
Kan peka ut näsa och ögon

9

2 år

Två-ordsmeningar
Går uppför trappa

10

3 år

Leker med andra barn

11

Näringsbristrisk vid enbart bröstmjölk efter 6 mån?

Järnbrist

12

Näringbrist vid excessivt intag av komjölk?

Järnbrist

13

Ungefärligt proteinbehov i förskoleålder?

ca 1g/kg/dag