Tillväxt Flashcards Preview

Pediatrik > Tillväxt > Flashcards

Flashcards in Tillväxt Deck (2):
0

Vad styr tillväxt? 5st

Arv Nutrition Hormoner Kronisk sjukdom, njursjukdom, IBD Psykosociala faktorer

1

Under vilken längd kan Turners syndrom misstänkas?

160 cm