Barnmisshandel Flashcards Preview

Pediatrik > Barnmisshandel > Flashcards

Flashcards in Barnmisshandel Deck (19):
0

Till vilka ska barnmisshandel anmälas?

Socialförvaltningen, anmälningsplikt
Ej till polisen

1

Under vilken lag faller barnmisshandel?

Brottsbalken
Misshandel och sexualbrott

2

Typiskt skadeutseende efter lavett

Intradermala blödningar, petekier

3

Typisk skadeutseende efter slag med knuten näve?

Hematom

4

Vilka barn får ha hematom?

Barn i lekålder, ej spädbarn

5

Typisk fraktur vid barnmisshandel?

Metafysära frakturer i långa rörben
Multipla revbensfrakturer paravertebralt

6

Shaken baby syndrome triad?

Subduralhematom
Hjärnparenkymskada
Ögonbottenblödning

7

Var på kroppen talar blåmärken för att någon annans handverkan?

Ansikte och säte

8

Vad talar lacerationer för?

Olycksfall

9

När talar intrakraniella och intraokulära skador för annans handverkan?

Om tecken på yttre våld saknas

10

Vad skonas om skållning sker som bestraffning?

Armhålor

11

Om man finner brännskador på dessa lokaler ska barnmisshandel misstänkas?

Genitalia och perineum

12

Differentialdiagnoser till barnmisshandelsfrakturer? 4 st

Osteogenesis imperfecta (tarda)
Infantil cortical hyperostos (Caffey's disease)
Kongenital syfilis
Kopparbristsyndrom

13

Morfologisk triad vid shaken baby syndrome?

Subduralhematom
Hjärnparenkymskada
Ögonbottenblödningar

14

Letargi?

Sjukligt ihållande medvetslöshet eller dvala

15

Klinisk bild vid shaken baby syndrome? 10 st

Letargi
Kräkning
Irritabilitet
Obstipation
Anfall - ögonen rullar uppåt
Dilaterade pupiller - reagerar ej på ljus
Sänkt medvetande
Dålig aptit
Andningssvårigheter
Petechier i ögonen

16

Antal barnadråp per år?

1-2 st

17

Orsaker till intrauterin död? 8 st

Undernäring
Intrauterina infektioner
Posthemorragisk chock
Immunisering
Överburenhet
Diabetes
Navelsträngskomplikationer
Graviditetstoxikos

18

Orsaker till att barnet avlider vid partus? 4st

Navelsträngskomplikationer
Trängsel
Annan bjudning (fostersvulst)
Störtbörd