Exantem Flashcards Preview

Pediatrik > Exantem > Flashcards

Flashcards in Exantem Deck (5):
1

Scharlakansfeber (Scarlatina)
Symptom?
Agens?
Beh?

3 dagar: Feber 38-39,utslag ljumskar/armhålor, smultrontunga, halsont
Streptokocker
PcV

2

Femte sjukan (erythema infectiosum)
Symptom?
Agens?

Sammanflytande utslag, "slapped cheek"
Parvovirus B19

3

Tredagarsfeber (examthema subitum)
Symptom?
Lab?
Agens?

Hög temp i tre dagar därefter konfluerande utslag på bålen i tre dagar. FEBERkramper.
Uttalad leukopeni m lymfocytos
HHV-6

4

Henoch Schönlein purpura
Vad är det?
Symptom?

Hemorragisk vaskulit efter ÖLI.
Hud: Utslag på ben och skinkor
Leder: Svullnad, smärta
Buk: koliksmärta
Njure: Glomerulonefrit

5

Kawasaki
Kriterier? 6st
Varför allvarlig?
Beh?

Feber minst 5 dagar + > 4 av:
Förstorade lgl
Palmoplantar rodnad/ödem
Polymorft exantem
Konjunktivit
Orala symptom.
!Koronarkärlsaneurysm!
IvIg + ASA