Barnkardiologi Flashcards Preview

Pediatrik > Barnkardiologi > Flashcards

Flashcards in Barnkardiologi Deck (26):
1

Typer av hjärtfel? 3 st

Shuntvitier

Obstruktiva vitier

Cyanotiska vitier

2

Vanligaste tre hjärtfelen?

VSD 30%

ASD 10%

PDA 10%

3

Prevalens?

1% av alla födda

4

Faktorer som ger ökad risk för hjärtfel?

Kromosomavvikelser

Modern haft infektioner eller autoimmuna sjukdomar

5

Symptom på hjärtsvikt hos spädbarn? 7st

Typypne >60/min

Interkostala indragningar

Leverförstoring

Trötthet vid matning

Dålig viktökning

Svettning

Tarkykardi >180/min

6

När är ett blåsljud patologiskt?

Grad 4 eller mer

Diastoliskt

Kontinuerligt

7

Bilddiagnostik vid misstanke om hjärtvitium?

UKG

Rtg pulm

8

Behandling VSD?

Kateterburen behandling

Endokarditprofylax

Kirurgi vb

9

Högfrekvent systoliskt blåsljud med PM I3 eller I4
Ev fremissement
Kort middiastoliskt blåsljud

VSD

10

Konstant splittrad 2:a ton
Systoliskt blåsljud över I2 sin

ASD

11

Vad stänger ductus?

Prostaglandiner bryts ner av mogna lugnor och ductus sluts

12

Högfrekvent systodiastoliskt blåsljud med PM I2 sin
Ökade hjärtpulsationer
Ökad pulsamplitud

PDA

13

Vilket fel?

ASD

14

Vilket fel?

VSD

15

Vilket fel?

PDA

16

Vilket fel?

Friskt

17

Symptom på coarctation hos nyfödda och hos äldre barn?

Nyfödda: grav VK-svikt, blekhet, takypne, anuri

Äldre barn: hypertoni, ibland bröstsmärtor och hjärtklappning vid ansträning, huvudvärk

18

Förstärkt 2:a ton
Systoliskt ejektionsblåsljud över ryggen
Svårpalpabla pulsar i femoraliser
Starkare pulsar i armar än ben

Coarctation

19

Strävt systoliskt blåsljud med PM I1-2 sin
Fremissement i fossa jugularis
Systolisk ejektionston "klickande"

Aortastenos

20

Vilket fel?

AS

21

Strävt systoliskt ejektionsblåsljud med PM I2-3 sin
Fremissement
Kluven andra ton

Pulmonalisstenos

22

Vilket fel?

Pulmonalisstenos

23

Fallots tetrad?

Kammarseptumdefekt
Överridande aorta
Pulmonal stenos
Högerkammarhypertrofi

24

Cyanos hos nyfödda
Högt blåsljud I1-3

Fallots tetrad

25

Svår cyanos dag 2

TGA

26