Behandlinger Flashcards Preview

Hud > Behandlinger > Flashcards

Flashcards in Behandlinger Deck (40):
1

Hva er salve? Bruksområde? Fordeler og ulemper?

Fettbasert krem. Brukes på tørre og skjellende områder. Gir god tilgjengelighet i hud, virker i dybden. Har en barrierefunksjon. Men er klissete.

2

Hva er krem? Bruksområder? Fordeler og ulemper?

Krem er vannbasert. Brukes på fuktig utslett. (Kan brukes på tørt). Mindre dybdeeffekt enn salve. Men mer kosmetisk akseptabel.

3

Bruksområde og innhold i gel?

Høyere vanninnhold enn krem. Til væskende utslett.

4

Tre typer bad + effekt av disse? Indikasjon?

Kaliumbad = desinfiserende (erytrodermi, væskende eksem)
Klibad = kløstillende
Oljebad = skjelløsende

5

Når brukes kaliumpermanganatomslag og sølvnitratomslag?

På væskende sår som er infisert.

6

Hva er liniment og pasta?

Pudder iblandet væske er liniment, iblandet salve er pasta.

7

Hva kan keratolytiske midler inneholde? Effekter?

Karbamid eller salicylvaselin. Bryter ned hudens hornlag, og gir økt absorpsjon av lokalsteroid.

8

Hvordan virker glukokortikoider og hva er mekanismen?

Virker antiinflammatorisk og antiproliferativt.
Virker gjennom steroidreseptorer i kjernen, hemmer dilatasjon av kapillærer og dermed ødemer.

9

Nevn preparat i de ulike steroidklassene.

Gruppe 1: Hydrokortison
Gruppe 2: Locoid
Gruppe 3: Betnovat
Gruppe 4: Dermovat

10

Hva er reboundfenomen?

For tidlig seponering gir voldsomt oppbluss, spesielt ved psoriasis.

11

Når er systemiske bivirkninger av steroider aktuelt?

Små barn med større hudaffeksjon, pasienter med leversvikt, potente steroider på mer enn 50 % av kroppen.

12

Lokale bivirkninger av steroider?

Fine rynker i huden, redusert elastisitet, teleangiektasier, stria, økt behåring.

13

Hvordan virker tacrolimus, hva er det og hva er indikasjon? Hvem skal ikke ha det?

Tacrolimus er en calcineurinhemmer, den reduserer IL-2 og er immunhemmende. Brukes mest til atopisk eksem, som substitutt for gruppe 2-steroid, gir ikke hudatrofi så den er velegnet til langtidsbruk. Spedbarn skal ikke ha det!!

14

Hva er imiquimod, hvilken effekt og indikasjoner?

Den er antiinflammatorisk, men lokalt immunstimulerende med økning i interferon. Indikasjon på kondylomer, aktiniske keratoser og basalcellekarsinom.

15

Forklar PDT? Hvor mange behandlinger og hvor ofte? Blir det arr?

Man smører på 5-aminolevulinsyrederivat, dannes protoporfyrin i huden som er følsomt for rødt lys. Brukes på aktiniske keratoser og basalcellekarsinom. Spesielt på isse og ansikt. 1-2 behandlinger med 1 ukes mellomrom. Ingen arr!

16

Vitamin D-analoger: indikasjon, mekanisme og navn?

Calcipotriol. Hemmer proliferasjon og stimulerer til bedre differensiering av keratinocytter - effektivt ved psoriasis.

17

Vitamin D-analog: Kan det brukes lenge? Kombineres med steroid? Når effekt?

Kan brukes over lengre tid. Har synergisk effekt med steroider. Begynnende effekt etter to uker, maks etter 6-8 uker.

18

Tjærebad: mekanisme, indikasjon og hyppighet og varighet av remisjon?

Antiproliferativt og antiinflammatorisk. Indikasjon på psoriasis, atopisk eksem og nummulat eksem. Bader 3-5 i uka. Kan gi langvarig remisjon.

19

Hva brukes clindamycin og metronidazol til?

Clindamycin til acne vulgaris og metronidazol til rosacea.

20

Nevn to soppmiddel, ett lokalt og ett systemisk.

Imidazol til lokal. Terbinafin til systemisk.

21

Nevn et viralt middel, spesielt bra mot?

Aciclovir. Bra mot herpes genitalis og eczema herpeticum.

22

Mekanisme for antihistaminer, effekt og indikasjon?

De er stort sett H1-reseptorantagonister. Indisert ved høysnue, rhinitt, konjunktivitt, urtikaria, angioødem, insektsstikk, matvareallergi. Effekten er kløstillende og sederende.

23

Tre typer systemiske retinoider med indikasjon?

Acitretin: psoriasis
Isotretinoin: cystisk og arrdannende akne
Alitretinoin: kronisk håndeksem

24

Bivirkninger ved de systemiske retinoidene? Hva er mekanisme?

Terratogene, så ikke til fertile kvinner uten prevensjon. De øker også triglyserid og kolesterol, så dette må sjekkes. Isotretinoin gir tørr hus og leveraffeksjon. Mekanismen er å normalisere vekst i epidermis, samt redusere talgproduksjon.

25

Hva er metotrexat? Indikasjon? Dosering? Bivirkning? Unngå?

En folsyreantagonist, hemmer hurtig delende celler. Effektivt mot psoriasis, spesielt psoriasisartritt. Doseres en gang i uka. Må passe på lever og nyrefunksjon. Unngå alkohol!

26

Indikasjon for prednisolon? Bivirkning?

Ved alvorlige hudsykdommer, spesielt de bulløse. Men IKKE psoriasis. Bivirkning er Cushing, vektøkning, diabetes og hypertensjon.

27

Hva gir man sammen med prednisolon ved manglende effekt? Har dette legemiddelet egne indikasjon? Hva er mekanismen? Hva er preparatnavnet?

Kan kombineres med azatioprin (Imurel). Det hemmer purinsyntese, og er immunsupprimerende. Indisert ved kroniske lysdermatoser og alvorlig atopisk eksem.

28

Når brukes ciclosporin? Mekanisme? Bivirkning?

Psoriasis, atopisk eksem, vaskulitt, pyoderma gangrenosum. Hemmer IL-2. Nyreaffeksjon og hypertensjon som bivirkning.

29

To eksempler på biologiske midler? Indikasjon?

TNF-alfahemmer og antistoff mot IL-12 og IL-23. Brukes ved behandlingresistent psoriasis og psoriasisartritt.

30

Indikasjon for hydroksyklorokin? Mekanisme?

Antimalariamiddel, til bruk ved lupus og porfyria cutanea tarda, samt granuloma anulare. Bindes til DNA og melanin.

31

Bølgelengder ved UVB og UVA? Penetrasjon?

UVC: 200-280 nm (penetrerer ikke epidermis)
UVB: 280-230 (kommer kort ned i dermis)
UVA: 320-400 (god penetrasjon til dermis)

32

Sol er bra for?

Psoriasis og atopisk eksem.

33

Hva utnytter vi ved strålebehandling?

Stråling aktiverer kromoforer som absorberer spesielle bølgelengder. Kan være i DNA, melanin og hemoglobin.

34

Forklar PUVA?

Ta psoralen-tablett 1 timer før bestråling med bredspektret UVA. Gir kryssbinding av DNA i keratinocyttene, redusert deling og immunsuppresjon.

35

Indikasjon for PUVA?

Psoriasis, eksem og mycosis fungoides.

36

Annet ord for Buckystråler? Indikasjon?

Grensestråler. Kun til overflatiske dermatoser.

37

Indikasjon for røntgenstråler med større penetrasjon enn Bucky?

Hudtumores, mycosis fungoides og Kaposis sarkom. Førstevalg ved tumores ved nese, overleppe og øyne.

38

Hva kan laser behandle hvis det rettes mot hemoglobin på 530-580 nm?

Teleangiektasier.

39

Hva er curretage, indikasjon?

Avskrapning med skarpskje. De fleste non-melanom hudtumores.

40

Kryoterapi? Indikasjon?

Frysing med flytende nitrogen. Til vorter og benigne overflatiske tumores.