Uretritter Flashcards Preview

Hud > Uretritter > Flashcards

Flashcards in Uretritter Deck (27):
1

De vanligste agens ved uretritter/cervicitter?

Klamydia trachomatis - 25-40 %
Mycoplasma genitalium - 10-20 %
Ureaplasma urealyticum - 10-20 %
Neisseria Gonorrhea - under 1 %
Uspesifikk - 40-60 %

2

Hvordan har forekomst av klamydia endret seg siden 86? Hvor mange prosent var under 25? Hvor mange prosent er kvinner?

Siden et toppår i 2008 med 23000 tilfeller, har det sunket 5 %. Sju av ti er under 25 år. 60 % er kvinner.

3

Når teste for klamydia?

Ved symptomer, som ledd i smitteoppsporing, ved abort, ved graviditet, seksuelt aktive homofile og under 25 år ved hvert partnerbytte.

4

Inkubasjonstid for klamydia?

1-2 uker.

5

Hvor og med hvilken teknikk tester vi for klamydia?

I urin, vagina og i anus ved analsex. IKKE HALS. Bruker PCR, nærmere bestemt nukleinsyreamplifikasjon.

6

Komplikasjoner av non-gonorreisk uretritt ubehandlet?

Endometritt, salpingitt (20%), epididymitt (1%) og SARA reaktiv uretritt (1%).

7

Komplikasjoner hos nyfødte når mor har klamydia?

Konjunktivitt, tar da pinneprøve fra nedre øyelokk. Kan også gi pneumoni.

8

Symptomer ved uretritt?

Dysuri og utflod.

9

Behandling klamydia?

Doxycyclin 100 mg x 2 i en uker. Komplisert infeksjon behandles i 2 uker.

10

Hva er forskjell på klamydia og mycoplasma når det gjelder symptomer, prøver og behandling?

Bare forskjell i behandling. Bruker Azitromycin 500 mg første dag, dernest 250 mg i fire dager.

11

Inkubasjonstid for gonore?

2-3 dager.

12

Hvor tar vi prøve av Gonore og hvordan?

Urin, cervix, anus OG HALS. PCR eller dyrkning på Stuart medium.

13

Typisk symptom ved Gonore? Hvilket feriested har mye?

Typisk for menn er betydelig purulent utflod og dysuri. Bangkok!

14

Hvor og når er gonore asymptomatisk?

Asymptomatisk hos 50 % av kvinner og 10 % av menn. I hals og anus er ofte ingen symptomer.

15

Behandling gonore? Kontroll?

Ceftriaxone 500 mg + Azitromycin 2g. Kontroll etter to uker.

16

Hva er uspesifikk uretritt og hva er behandling?

Negative laboratorieprøver, behandling er Doxycyclin 100 mg x 2 i en uke.

17

Mann med dysuri i noen uker, doxycyclin har ikke effekt, negativ klamydiaprøve. Hva har han? Hva bør han behandles med?

Mycoplasma som er resistent.
Bør få Azitromycin, som er effektiv mot 80 %, eller moxifloksacin, som er effektiv mot 100 % (men bare ved behandlingssvikt med Azitro).

18

Hva kan residiverende uretritt være?

Ureaplasma urealyticum.

19

Symptomer og behandling av ureaplasma urealyticum?

Som klamydia på symptomer.
Behandles med 10 dager doxycylin eller Claritromycin i 10 dager.

20

Hvorfor tester vi ikke som standard mot ureaplasma urealyticum? Når tar vi prøven?

Få prøver tar imot prøver. Kun ved residiv og negativ klamydia og mycoplasma.

21

Mann med ensidig konjunktivitt. Hva mistenker du, hvilke prøver tar du og hva behandler du eventuelt?

Mistenker klamydia eller herpesinfeksjon, tar prøver for dette fra øyet. Tar prøve fra uretra som jeg mikroskoperer. Tar urinprøve for klamydia.
Ved klamydiakonjunktivitt brukes doxycyclin i 14 dager.
Ved herpeskonjunktivitt brukes valacyclovir i 5 dager.

22

En jente har hatt seg med en luguber type, og ønsker å teste seg for klamydia dagen etter. Hva gjør du?

Ber henne komme tilbake om to uker, obs på inkubasjonstid!

23

Hvordan ser gonore ut i mikroskop?

Gram-negativ diplokokk.

24

Når det gjelder smitteoppsporing, hvor langt tilbake ved gonore, klamydia, syfilis, HIV?

Gonore: 3-4 uker
Klamydia: 12 mnd
Syfilis: 3-4 mnd
Syfilis sekundær: 12 mnd
HIV: flere år

25

Kvinne kommer med ubehag i underlivet. Hvilke prøver tar du?

- PH og mikroskopi av utflod (Mercks indikatorpapir)
- Dyrkning på klamydia, sopp og gonore med pensel
- Prøve fra herpesvesikler
- Cytologiprøve fra cervix
- Urinundersøkelse
- Stansebiopsi av evetuell neoplasi.

26

Hos msm, hva bør du også teste i anus, og hvordan?

Hos menn som praktiserer analsex, ta rektal penselprøve for undersøkelse for gonoré og klamydiainfeksjon.

27

Komplikasjoner av klamydia?

Cervicitt, salpingitt, Reiters syndrom, infeksjon i abdomen, SARA, konjunktivitt.