Benigne tumores Flashcards Preview

Hud > Benigne tumores > Flashcards

Flashcards in Benigne tumores Deck (19):
1

Nevn de epidermalt deriverte benigne hudtumores?

Seboroisk keratose, keratoakantom, milier, verrucca vulgaris, condyloma acuminatum, molluscum contagiosum, ateromer.

2

Hvordan behandles seboroiske keratoser?

Med frysing eller curettage.

3

Beskriv seboroisk keratose? Vanlig hos?

Flate, pigmenterte, velavgrensede papler som skyldes proliferasjon av basale keratocytter. Vanlig hos eldre.

4

Beskriv keratoakantose? Vokser den fort?

Solitær, hurtigvoksende, halvkuleformet, hudfarget tumor på solutsatte områder med sentral keratose i overflaten. Vokser til centimeter på få uker!

5

Hvilken biopsi tar du av keratoakantose? Behandling?

Kakebiopsi, ikke stanse. Fordi den mikroskopisk ligner plateepitelkarsinom. Curretage eller eksisjon. Bør fjernes fordi man er usikker på om den kan bli hudkreft.

6

Hva er og hvordan behandles milier?

Subepidermale cyster med keratin! Behandles med incisjon og ekspresjon av innholdet.

7

Hva er ateromer? Hyppigst hvor?

Talgkjertelcyster, forstørrede og tilstoppede talgkjertler. Cyster som dannes fra hårsekkens epitel, inneholder avstøtt keratin. Hyppigst på seboroiske områder. Bør eksideres in toto, da det kan bli kraftig reaksjon hvis kontakt med vevet.

8

Nevn dermalt deriverte benigne tumores?

Dermatofibrom, kelloid, acrochordon.

9

Hva kan gi dermatofibrom, hvordan tester du for den og hvordan behandles den? Sees ofte på?

Forårsakes av traume eller insektsstikk. Test for Fitzpatricks tegn, hvis du klyper fra begge sider så går denne innover, fordi den er adherent til kollagen. Fjernes ved eksisjon! Sees på ekstremiteter.

10

Hypertrofi og kelloid - hva er forskjellen?

Hypertrofisk arr er kollagendannelse som ikke spres til frisk hud, men holder seg i såret, men kelloid går utover traumets grenser.

11

Kelloid: Sees ofte hos? Arvelig? Årsak? Behandling?

Sees ofte hos afrikanere, har arvelig disposisjon. Behandles med injeksjon av steroid, eller frysting. Ikke skjæring i det!!

12

Acrochordon sees ofte hos? Og hvor? Behandling?

Ofte hos overvektige. Bløt, hudfarget tumor på hals, øyelokk, i aksiller og inguinalt. Behandles med avklipping eller strangulering med tråd.

13

Nevn viktige kartumores?

Teleangiektasier, hemangiom, pyogent granulom, senilt angiom, vaskulær malformasjon.

14

Hva er teleangiektasier og hva er behandling?

Permanent dilaterte blodkar som sees gjennom huden. Primære er i ansiktet og har ukjent årsak. Sekundære sees ved rosacea, sklerodermi og lupus. Kan lukkes med laser eller elektrokoagulasjon.

15

Hva er hemangiom? Hvor mange? Blir det borte? Behandling?

Jordbærmerke! Kommer innen første levemåneder eller er medfødt. Forekommer hos 2 %. 70 % forsvinner innen barnet er 7. Behandles ikke med mindre det forstyrrer vitale funksjoner - gir da systemiske steroider eller laserbehandling.

16

Hva er pyogent hemangiom? Oftest hvor? Oftest hos hvem? Behandling?

Ervervet hemangiom. Oftest hos barn under 5 år, på fingre eller tær, oppstår få uker etter traume eller infeksjon. Behandles med curettage eller elektrokoagulasjon eller eksisjon, men kan gå tilbake av seg selv.

17

Behandling senilt angiom?

Laser eller elektrokoagulasjon.

18

Hva er vaskulær malformasjon? Årsak? Behandling?

Medfødt makulæse, røde elementer i ansikt, hals eller nakke. Årsak kan være permanent åpne kar grunnet utilstrekkelig funksjon av nervene som styrer. Behandles med laser.

19

Nevn en subkutant derivert tumor og behandling? Størrelse?

Lipom - fjernes kirurgisk. Kan bli opptil 10 cm.