Premaligne og maligne tumores Flashcards Preview

Hud > Premaligne og maligne tumores > Flashcards

Flashcards in Premaligne og maligne tumores Deck (21):
1

Nevn fire premaligne tilstander?

Aktinisk keratose (solar), morbus Bowen, Nevus sebaceus, parapsoriasis.

2

Hva gir aktinisk keratose og hva er behandling?

Sol er hovedårsak. Kan fjernes med fotodynamisk terapi, curretage, frysing eller imiquimodkrem.

3

Hvordan behandles morbus bowen?

Som atkinisk keratose. Kan fjernes med fotodynamisk terapi, curretage, frysing eller imiquimodkrem.

4

Hva er nevus sebaceus, hva er behandling?

Oftest medfødt talgkjerteltumor i hodebunn hos barn. Kirurgi kan overveies.

5

Hva er parapsoriasis forstadium til?

Kutant T-cellelymfom, mycosis fungoides.

6

Er morbus bowen carcinoma in situ av plateepitelkarsinom?

Jepp.

7

Hvor mange basalcellekarsinomer er det årlig? Metastaserer den?

12000. Metastaserer aldri.

8

Tre typer basalcellekarsinomer?

Nodulære (går oppover), overflatiske (bortover) og morfealignende (innover).

9

Typisk diff til overflatisk basalcellekarsinom, hvordan skille?

Psoriasis. Ta biopsi hvis ingen effekt av steroider.

10

Behandling av basalcellekarsinom?

Mange sier at pdt er hovedbehandling. Mohs kirurgi ved aggressiv. Boka sier: Curettage er hovedbehandling. I ansiktet gjøres Mohs kirurgi (frysesnittkirurgi). Kan også prøve fotodynamisk terapi.

11

Hva er PDT?

Først curretage (noen ganger), så spøre på ALA (syre), så bestråle.

12

Hvor mange plateepitelkarsinomer årlig?

1600.

13

Beskriv typisk plateepitelkarsinom?

Nodulær, hurtigvoksende med tumorhenfall og sentral ulcerasjon og hard, forhornet hud.

14

Hvor ofte metastaserer plateepitelkarsinom?

I 2-4 % av tilfellene skjer metastasering til regionale lymfeknuter.

15

Behandling av plateepitelkarsinom?

Eksisjon (Mohs kirurgi eller båteksisjon med fri rand) eller stråling fordi den sitter overflatisk. IKKE curettage.

16

Insidens av malignt melanom?

1200.

17

Prognostiske markører for 5-års overlevelse:

Under 1,5 mm er 95%
Over 4 mm er 45 %.

18

Tre typer malignt melanom? Forekomst i prosent? Prognose?

Overflatespredende, 70, vokser langsomt
Nodulært, 15, dårligst prognose, er invasiv.
Lentigo maligna-melanom, 5, sjelden invasiv

19

Beskriv T-cellelymfom?

Kløe og lett skjellende velavgrensa røde hudforandringer med teleangiektasier, pigmentering og hudtørrhet på trunkus.

20

Behandling av mycosis fungoides?

Gruppe 3-4 steroider, lokalt metotrexat og PUVA. Eventuelt røntgenterapi.

21

Hvor stor fri margin ved malignt melanom?

Ved under 1mm skal du ha 1mm randsone og ned til fascien. Over 1 mm fri margin på 2cm.