Urticaria Flashcards Preview

Hud > Urticaria > Flashcards

Flashcards in Urticaria Deck (15):
1

Hva er affisert ved urtica?

Det er kun et dermalt ødem, ikke epidermale forandringer, altså ikke skjelldannelse.

2

Årsaker til urtica?

Spontant, infeksjon, medisiner, autoimmunt, traume, insektsstikk.

3

Hva er angioødem?

En hevelse som rammer subcutis. Kan også ramme slimhinner og gi pusteproblemer.

4

Hva er kronisk urticaria?

Recidiverende utbrudd i mer enn seks uker.

5

Hvilken celle er avgjørende ved urticaria, og hvilken mediator?

Mastcellen og histamin.

6

Er urticaria kløende?

Sterkt kløende.

7

Hvis kvaddlene står lenger enn 24 timer, kan det være snakk om?

Urtikariell vaskulitt, f.eks. leukocytoklastisk vaskulitt.

8

Hyppigste årsak til utbrudd ved kronisk urticaria?

Asetylsalisylsyre, de bør bruke paracet.

9

Kan det være feber ved urticaria?

Ja. Ved store utbrudd.

10

Har prikktest noen plass ved urticaria?

Bare for å overbevise pasienten om at det ikke gjelder allergi.

11

Undertyper urticaria?

Urtikariell dermografisme, trykkurticaria, kolinerg urticaria, kuldeurticaria, kontakturicaria, urtikariell vaskulitt.

12

Latenstid fra trykk til utbrudd ved trykkurticaria?

3-6 timer.

13

Kolinerg urticarias efflorescens? Ofte i forbindelse med?

Papuløs, ofte ved svetting grunnet varme eller fysiske anstrengelser eller stress.

14

Hva må en pasient med kuldeurticaria ikke gjøre? Hvordan stille diagnose?

På ikke havbade, kan gi sjokk. Stilles ved isbit på huden.

15

Hva karakteriserer urtikariell vaskulitt? Bør utredes for?

Kvadler over flere dager. Bør utredes for systemsykdom, især bindevevssykdommer.