Lichen planus og granulomatøse Flashcards Preview

Hud > Lichen planus og granulomatøse > Flashcards

Flashcards in Lichen planus og granulomatøse Deck (19):
1

Hva er årsaken til lichen planus? Kan utløses av?

T-cellemediert autoimmun respons rettet mot keratinocytter i basallaget i epidermis. Kan utløses av virusinfeksjon eller en lang rekke legemidler.

2

Hvordan ser utslettet ved lichen planus ut? Predileksjonssteder?

Symmetrisk fordelte 1mm-1cm store kantede flate papler i grupper. Ofte glatt og skinnende overflate. Typisk på volarside håndledd, ankler, genitalia og flanke.

3

Hvor mange har slimhinneforandring ved lichen planus?

30-70 % har hvite striper i et nettverk, kan være både vonde og symptomløse.

4

Hva får vi ofte etter oppheling av lichen planus?

Postinflammatorisk hyperpigmentering.

5

Har lichen planus Købners fenomen?

Jaggu.

6

Differ til lichen planus?

Guttat psoriasis, pityriasis rosea, lichen simplex chronicus og sekundær syfilis.

7

Disser til slimhinneforandringer ved lichen planus?

Leukoplaki og kandidose.

8

Behandling lichen planus?

Systemiske eller lokale steroider. Eventuelt UVB-lys eller systemisk retinoidbehandling.

9

Hvor mange med sarkoidose har hudaffeksjon?

En tredjedel.

10

Hva sees histologisk ved sarkoidose?

Epiteloidcellegranulomer med kjempeceller uten tegn på nekrose.

11

Beskriv kutan sarkoidose?

Papler og plakk eller annulære og nodulære infiltrater. De er velavgrensede, brunrøde til fiolette og ASYMPTOMATISKE. Dekket av normal epidermis.

12

Hva kalles lichen planus i kjeften?

Lichen planus oralis.

13

Hvordan stilles diagnosen kutan sarkoidose?

Histologi.

14

Behandling av kutan sarkoidose?

Metotrexat, hydroksyklorokin (effekt hos noen), systemisk steroid ved utbredt og generalisert sarkoidose.

15

Hva er granuloma annulare? Er den vanlig? Vanlist hos?

Avgrensa områder med granulomdannelse i dermis. Ikke uvanlig. Liten overhyppighet hos diabetikere.

16

Beskriv granuloma annulare i vanlig form?

Ringforma svakt rødfiolette eller nodulære infiltrater ofte over ledd og dekket av normal epidermis.

17

Beskriv granuloma annular i disseminert form?

Store annulære plakk på ekstremiteter og trunkus.

18

Symptomer ved granuloma annulare? Prognose?

Ingen! Kan forsvinne spontant på måneder, men residiv forekommer.

19

Behandling av granuloma annulare?

Sjelden nødvendig, men frysing og hydroksyklorokin.