Reaktive erytematøse sykdommer Flashcards Preview

Hud > Reaktive erytematøse sykdommer > Flashcards

Flashcards in Reaktive erytematøse sykdommer Deck (39):
1

Hva er felles for reaktive erytemer? Utløsende? Alvorlige?

At hudens karsystem er påvirket, og de har akutt forløp. Det kan være mange ulike utløsende faktorer som infeksjon, systemsykdom og legemidler. Sykdommene kan være voldsomme.

2

Hvor sees oftest erythema multiforme?

Barn og unge voksne.

3

Forløp av erythema multiforme?

Utvikler seg akutt på 1-2 dager med symmetrisk fordelte, få til mange mørkerøde og velavgrensede makulopapuløse elementer på hender, føtter, armer, ben og ansikt - sjelden kropp. Hele rspontant i løpet av få uker.

4

Beskriv utslett ved erythema multiforme?

Multiforme, men karakteristisk er at de er konsentrisk varierende i farge (altså mørkere i midten og lysere utover).

5

Klør erytema multiforme?

Ja, og det kan være ømt.

6

Årsak til erythema multiforme?

Mange mulige, men immunologisk reaksjon i huden er felles.

7

Hva skiller erythema multiforme fra toksisk erytem, Sweets syndrom og urticaria?

På de to første er det erytem i hovedsak på kropp, men multiforme er mest på ekstremiteter. Urticaria forsvinner innen 48 timer.

8

To infeksjoner som typisk utløser erythema multiforme?

Herpes og mycoplasma.

9

Behandling av erythema multiforme?

Potent lokalsteroid, i store tilfeller systemisk. Kan minske inflammasjonen.

10

Hva er knuterosen (erythema nodosum)?

Smertefulle erytematøse noduli på forsiden av begge legger som er indurerte, smertefulle, varme og ømme.

11

Andre symptomer ved erythema nodosum?

Feber og leddsmerter.

12

Prognose ved erythema nodosum?

Heler oftest på 4-6 uker.

13

Årsaker til erythema nodosum?

Forsinket hypersensitivitetsreaksjon i subcutis, utføst av alt fra infeksjon til p-piller og maligne sykdommer.

14

Forløp og utseende av knuterosen?

På få dager utvikles varme, ømme og dårlig avgrensede noduli på opp til 15 elementer som hver måler 2-4 cm. Kan også være på lår.

15

Behandling av knuterosen?

Rettes mot eventuelt utløsende årsak. Eller NSAIDs.

16

Vanligste presentasjon av medisinutløst utslett? Latenstid?

Makulopapuløst symmetrisk eksem og urticaria. Utvikles ofte kort tid etter oppstart. Men latenstid kan være så lang som 6 måneder.

17

Hvor mange av innlagte pasienter får kutane legemiddelbivirkninger?

1 %.

18

Hva gir utslett hos pasienter med mononukleose?

Ampicillin.

19

Er medikamentutslett allergiske?

Som regel ikke, da må man ha hatt kontakt med det tidligere og blitt sensibilisert. Ved ikke-allergi kan man reagere første gang.

20

Du får eksem av penicillin, har du penicillinallergi?

Dreier seg kun unntaksvis om IgE-mediert allergi. Penicillinallergi kan kun utelukkes når det foreligger negativ penicillinprovokasjon.

21

Hvordan kan legemiddelallergi testes for epikutant?

Røre det inn i vaselin.

22

Startforløp av TEN og SJS?

Etter få dager med influensalignende symptomer får pasienten smertefullt ødematøst erytem på større eller mindre deler av kroppen.

23

Forskjell TEN og SJS?

- Ved TEN er mer enn 30 % av kroppen affisert,
mens mindre enn 10 % er inndratt ved SJS.
- SJS er dominert av slimhinneinvolvering og leppeaffeksjon med hemorhagiske lepper.

24

Differ til TEN?

SSSS, pustuløs psoriasis, DRESS.

25

Hva er DRESS?

En enda alvorligere tilstand enn TEN, voldsomt ansiktsødem, lymfadenopati, hepatitt og eosinofili.

26

Hva er Sweet syndom? Hvordan ser utslettet ut? Andre symptomer?

Reaktiv tilstand som kan utløses av mye og spesielt etter infeksjon. Kan være tegn på forestående hematologisk sykdom. Ømme, røde, infiltrerte noduli og plakk på armer, hals og ansikt og kropp med paper i randsonen. Feber og leukocytose, men ikke alltid tilstede.

27

Hvem får oftest Sweet syndrom?

Kvinner over 30.

28

Sweet syndrom kalles også?

Akutt febril neutrofil dermatose.

29

Årsaker til erytrodermi?

Psoriasis, atopisk dermatitt, medisinoverfølsomhet, kutant T-cellelymfom, pityriasis rubra pilaris.

30

Hva er forskjell på en langsomt og hurtig utviklet erytrodermi?

Ved hurtig blir pasienten alment påvirket med allmenn sykdomsfølelse, høy puls og kulderystelser.

31

Hva er pityriasis rosea? Hvordan ser utslettet ut? Hvilke deler er rammet?

En forbigående hudlidelse av ukjent årsak. Først en primær medaljong, så symmetrisk fordelt utslett med tallrike velavgrensa, rødbrune og skjellende makler. De er ovale og fra millimeter til centimeter store, skarpt avgrensa. Rammer T-skjorteområdet - ansikt, hender og føtter er ikke rammet.

32

Hva tyder det på at pityriasis rosea kan komme av?

Virusinfeksjon, grunnet opphopninger.

33

Klør pityriasis rosea?

Kan klø!

34

Prognose pityriasis rosea? Behandling?

Forsvinner på 4-8 uker. Behandling er unødvendig, men ved kløe kan prøves korte kurer med steroidkrem.

35

Hvor vil purpura og vaskulitt vise seg?

Deklivt, der venetrykket er høyest - nedad eller ytterst på ekstremiteter.

36

Hva er vaskulitt?

Inflammasjon i kroppens kar med utsiving gjennom karveggen.

37

Hva er senil purpura?

Skjørhet i karveggen hos eldre medfører at karet sprekker og det blir purpura.

38

Hva får vi ut av å vite om purpura er palpabel?

Palpabel tyder på inflammasjon, altså en vaskulitt.

39

Hva er Henoch-Shonlein purpura? Symptomer og behandlnig?

Småkarsvaskulitt som ofte rammer barn under ti år. Kan komme etter streptokokkinfeksjon. Palpabel purpura, magesmerter og artritt. Behandling er symptomatisk i lette tilfeller, i større systemisk immunsuppresiv behandling, især ved organdysfunksjon.