Bindevevssykdommer Flashcards Preview

Hud > Bindevevssykdommer > Flashcards

Flashcards in Bindevevssykdommer Deck (16):
1

Si fire bindevevssykdommer?

Lupus, Dermatomyositt, Sklerodermi, Lichen sclerosus et atrophicus.

2

Når det er trekk av alle bindevevssykdommene, så kaller vi det?

MCTD (mixed connective tissue disease).

3

Tre typer lupus?

Diskoid lupus erythematosus, subakutt lupus erythematosus og systemisk lupus erytematosus.

4

Hvor mange med SLE er kvinner?

90 %.

5

Tre ting som kan utløse anfall av SLE?

Sol og medikamenter, graviditet.

6

Noen typiske kriterier for SLE?

- Sommerfuglutslett
- ANA-positiv
- Leddsmerter
- DNA-antistoff

7

Tidlige symptomer på SLE?

Tidlige, uspesifikke symptomer er slapphet, tretthet, munnsår, flyktige "hoppende" leddsmerter, lysømfindtlige utslett, hovne lymfeknuter, respirasjonsavhengige brystsmerter (pleuritt), hodepine, parestesier, symptomer på tørre øyne og munn, Raynaud-fenomener, lett hårtap.

8

Hva er en farlig komplikasjon av SLE og hva er tegn?

Lupus nefritt. Tegn på tilstanden er proteinuri som ofte er ledsaget av hematuri og sylinderuri, høyt blodtrykk og/eller stigning av serum-kreatinin

9

Typiske blodprøvesvar ved SLE?

Anemi, forhøyet SR, normal CRP og leukopeni er vanlig ved aktiv sykdom. Positiv ANA-test (95%) kombinert med negativ revmatoid faktor tyder på SLE. Også anti-DNA er ofte positiv.

10

Bruk av ANA og anti-DNA ved SLE?

ANA er imidlertid et uspesifikt antistoff som også kan påvises ved andre revmatologiske sykdommer og hos friske individer.
Eks. Sjögrens syndrom, sklerodermi, revmatoid artritt og juvenil revmatoid artritt
Anti-DNA er mer spesifikk og kan være markør for sykdomsaktivitet.

11

Typisk hudutslett ved diskoid lupus?

Kliniske funn er rødfiolette og skjellende plakk i ansiktet, særlig på nese og kinn (sommerfugltegning), men også hyppig på ørene, i hårbunnen, på håndrygger og fingrer.

12

Behandling av diskoid lupus?

Behandlingen er initialt middels potente lokale kortikosteroider, ev. antimalariamidler (hydroklorokin).H

13

Forhold mellom lys og diskoid lupus?

Økt lysfølsomhet

14

Hva er subakutt lupus? Rammer hvor mange?

Rammer 10 % av de med lupus. Arter seg som diksoid, men kun på øverste del av kropp og uten arrdannelse. Muskel og leddsmerter.

15

Symptomer på sklerodermi?

- Raynaud fenomen med avbleking av hendene ved kuldeeksposisjon er et vanlig funn. Smerter i de affiserte fingrene, cyanose og hyperemi følger
- Sårdannelse spesielt distalt på fingre, av og til med autoamputasjon
- Hudkløe er vanlig

16

Typiske hudforandringer ved sklerodermi?

Gjennomgår tre faser: Ødem (1), indurasjon (2) og atrofi (3). Huden blir tykk og tett. Ofte ses det hyperpigmenteringer, telangiektasier, hårtap og kalkavleiringer.