Syfilis Flashcards Preview

Hud > Syfilis > Flashcards

Flashcards in Syfilis Deck (14):
1

Hvilken bakterie gir syfilis og hva slags type bakterie er den?

Treponema pallidum. En spirochete, som er gramnegativ og har flageller som gjør at den kan flytte seg rundt.

2

Hvor mange stadier har vi av syfilis? Hva kalles de? Når oppstår de?

Fire. Primærstadiet (tre uker), sekundærstadiet (6-8 uker) og tertiærstadiet (5-20 år). Det siste er latent, mellom sekundær og tertiær.

3

Inkubasjonstid til syfilis?

Alt fra 9-90 dager! Men vanligst 3 uker.

4

Hva skjer i stadium 1?

En sjanker, et hardt bruskaktig sår oppstår der bakterien kom inn: genitalt, analt, oralt. Lite smerter! Regional lymfeknutesvulst får dager etter sjankeren!

5

Hva skjer i stadium 2, sekundær syfilis?

Influensalignende almennsymptomer, generell glandelsvulst, ikke-kløende utslett hos 80 %.. Alopeci og kondylomer hos noen.

6

Hva karakteriserer utslettene ved syfilis i stadium 2? Hvorfor kalles syfilis den store imitator?

Det er flere typer, som ligner andre, derav navnet.
- Roseola, generalisert makulopapuløst eksantem, er typisk og svinner på få uker.
- Papler i håndflater og fotsåle.
- Deskvamerende papler som ligner psoriasis.

7

Hvor lenge varer sekundærstadiet av syfilis?

4-12 uker.

8

Hva er latent stadium av syfilis?

Ved positiv serologi, men ingen symptomer hos en person som ikke er blitt behandlet for syfilis.

9

Hvor mange når stadium 3 av syfilis?

30 %.

10

Hva skjer i stadium 3?

Primært tre muligheter:
- Multiple ulcererende lesjoner i hud (gumma)
- Aneurisme og aortaklaffinsuffisiens
- Nevrosyfilis

11

To måter å påvise syfilis på?

Antistoffpåvisning (Reagintest eller spesifikk treponemaltest) og mørkefeltsmikroskopi.

12

Hvilken test tar du ved nevrosyfilis?

Spinalpunksjon.

13

Behandling av syfilis? Kontroll?

Benzatin-penicillin! Kontroll 6 måneder, 12 måneder og 24 måneder etter behandling.

14

Hva er Jarisch-Herxheimer-reaksjon?

Opptrer hos mange etter første penicillindose - feber opp mot 40 grader, skyldes henfall av treponema.