Hudinfeksjoner Flashcards Preview

Hud > Hudinfeksjoner > Flashcards

Flashcards in Hudinfeksjoner Deck (42):
1

Hva er hudens PH og hvorfor?

PH er 5,5 grunnet at normalfloraen bruker ned hudens triglyserider til frie fettsyrer.

2

Er s.aureus normalt på huden?

Nei, men 30 % er kolonisert i nesa. Mange atopikere på huden.

3

Hvilke aser skiller s. aureus og s. pygoenes ut?

S.aureus skiller ut koagulase, gir innkapsling. S. pyogenes skiller ut streptokinase, gir hurtig spredning.

4

Hva er impetigo og hvilke former?

Overflatisk bakteriell infeksjon som hyppigst skyldes s.aureus, noen ganger s. pyogenes. Kan gi bulløs (epidermolytisk enzym fra s. aureus) og enkel overflatisk infeksjon.

5

Behandling impetigo?

Vaske godt, lurt med Lactacyd-såpe tre ganger daglig. Kan også bruke en Klorhexidinkrem. Smør så med antiseptisk eller antimikrobiell. Systemisk dikloxacillin ved uttalte forandringer.

6

Er impetigo smittsomt?

Ja.

7

Behandling av SSSS? Står for?

Staphylococcus scalded skin syndrome. Penicillin og kontroll av væskebalanse.

8

Hva er ektyme og hvordan behandles det?

Dypere infeksjon enn impetigo. Typisk er kruster med underliggende ulcerasjon. Behandling er klorhexidinkrem og systemisk antibiotika.

9

Follikulitt behandles med? Hyppigste bakterie? Vanlig hos?

Behandles med klorhexidinkrem og systemisk dikloxacillin ved utbredt forandring. Skyldes vanligvis s. aureus. Vanligst hos atopikere.

10

Furunkler, karbunkler og abscesser behandles med?

Drenering av puss. Ikke antibiotika hvis det ikke er tegn til spredning. Skyldes aureus.

11

Beksriv erysipelas? Skyldes vanligvis?

Skarpt avgrenset varm erytematøs hevelse. Skyldes hemolytiske streptokokker.

12

Behandling erysipelas?

Fenoxymetylpenicillin. Men dikloxacillin ved mistanke om koinfeksjon med s. aureus.

13

Erythrasma skyldes?

Corynebacterium minitissimum-bakterien.

14

Beskriv erythramsa og foreslå behandling?

Rødbrun, skarpt avgrensa misfarging i genitofemoralområdet. Behandles med fusidinkrem eller systemisk erytromycin ved utbredt.

15

Hvordan diagnostiseres erythrasma?

Bakteriene lager porfyrin, som gir rød efflorescens i UV-lys med woods lampe.

16

Hva skyldes borreliose? Beskriv stadiene kort?

Skyldes gram-negativ bakterie med flageller kalt Borrelia burgdoferi.
- Stadium 1 med erytema migrans, rød flekk med ringformet spredning, serologi unødvendig.
- Stadium 2 med artritt, myokarditt og nevrologiske symptomer.
- Stadium 3 med acrodermatitis chronica atrophicans, reaktiv artritt og encefalomyelitt.

17

Behandling av borreliose?

Fjerne flåtten, så behandle migrans med fenoxymetylpenicillin.

18

Er flåtten vert for bakterien?

Nei, den er vektor. Mus og hare er verten.

19

Behandling for verruca vulgaris?

Forsvinner spontant på 1-2 år, og de fleste er vortefrie etter tre måneder. Men:
- Cryoterapi og salisylsyre viser samme effekt, ikke langt fra placebo.
- Curettage i lokalanestesi med elkoagulasjon av vorteleiet er en annen mulighet.

20

Hva skyldes mollusker? Smitter det? Behandling?

Epidermotropt poxvirus. Det smitter ved hudkontakt. I boka står det at det bør behandles med curretage eller frysing, men legehåndboka sier ingen behandling, for det forsvinner selv etter måneder eller år.

21

Beskriv mollusker? Oppstår lett på?

Hudfarget, glatt, fast, halvkuleformet papel med sentral forsenkning (umbodannelse). Oppstår lett på eksematøs hud.

22

Patogenese for herpes simplex?

Formerer seg i epidermiscellene, som går i apoptose, og det dannes mangekjernede kjempeceller med synlige vesikler i hud og slimhinner.

23

Varicella zoster gir ved primær og sekundærinfeksjon?

Først varicella (vannkopper), så herpes zoster.

24

Behandling av herpes zoster?

Lokalbehandling med zinkrysteblanding og analgetika. Systemisk med aziclovir kun hos immunsupprimerte og eldre.

25

Forløp ved herpes zoster?

Først erytem, så vesikler over 3-5 dager, så krustedannelse. Tilheler etter 2-5 uker. Kan gi arr!

26

Behandling av sopp?

Lokalbehandling som regel tilstrekkelig, da med terbinafin eller imidazolkrem i 1-2 uker.
Systemisk behandling ved tinea corporis (2-4 uker), hår (4-6 uker) og negler (12 uker) - bruker da terbinafin.

27

Tre typer dermatofytter?

Trichophyton (rubrum står for 90 %), microsporum og epidermofyton.

28

Hvilken del av immunforsvaret er viktig for å bekjempe sopp?

T-cellen, antistoff har ingen rolle.

29

Hvordan diagnostiseres sopp?

Mikroskopi og dyrking av avskrapt materiale fra randsonen. Tilsetter KOH. Må dyrke for rett behandling.

30

To typer fotsopp?

På laterale tåinterstitier (atletfot) og mokkasinsopp (to ulike typer trichophyton).

31

Hva er ringorm?

Dermatofytose på ubehåret hud.

32

To typer gjærsopp? Hva er en gjærsopp?

Malassezia furfur og candida albicans. Det er en encellet sopp som formerer seg ved knoppskyting. Blir patogen og danner hyfer. Malassezia er en del av den normale hudfloraen.

33

Hvordan tas dyrkning av candida?

Steril vattpinne sendes i Stuarts transportmedium.

34

Disponerende faktorer for sopp?

Varme, fukt, diabetes, fedme, graviditet, dårlig hygiene, antibiotika, vått arbeid, immunsuppresiva.

35

Hva skyldes og hvordan behandles pityriasis versicolor?

Skyldes malassezia furfur og gir hypo-eller hyperpigmenterte elementer. Fluoriserer i Woods-lyst. Behandles med selenholdig sjampo eller imidazol/terbinafin-krem.

36

Finnes malassezia furfur naturlig på huden?

Ja.

37

Hvordan behandles hodelus, flatlus og skabb?

Lus behandles med 1% permetrin-sjamp, lusekamming og vask av tøy på 60 grader.
Skabb med 1% permetrin-krem som gnis over hele kroppsflaten. Nærmeste familie bør også behandles.

38

Hvor finner man først og fremst skabbganger?

Mellom fingre, i øvre del av epidermis, bruk lupe!

39

Hva har skabb som vert og hvor lenge overlever den utvenfor mennesket?

Kun menneske som vert, overlever bare 24 timer utenfor vert.

40

Hva gir kløe ved skabb?

En type-4-reaksjon mot egg og middprodukter.

41

Hva gir kløe ved lus?

Lusespytt.

42

Hvordan behandles lopper? Hvor sees oftest loppebitt?

Med antihistamin og lokalsteroid - sanere miljøet med sprøyting. Loppebitt sees oftest på beina.