Pigmentforandringer Flashcards Preview

Hud > Pigmentforandringer > Flashcards

Flashcards in Pigmentforandringer Deck (27):
1

Nevn de hyperpigmenterte forandringer?

Nevi, efelider (fregner), lentiges (alderdoms-leverflekker), chloasma (graviditet), cafe au lait-flekker, postinflammatorisk hyperpigmentering.

2

Nevn de hypopigmenterte forandringer?

Vitiligo, postinflammatorisk hypopigmentering, malassezia furfur-infeksjon, albinisme.

3

Er nevi medfødt?

Nei, man har kun få ved fødsel, de øker på inntil 25 års alder.

4

Hva bestemmer antall nevi?

Arv og soleksponering.

5

Typer av melanocytære nevi? Hva gir grunnlaget for inndeling?

Histologisk undersøkelse av dybden gir grunnlag.
- Junction nevi
- Compound nevi
- Intradermale nevi
- Halonevi
- Gigantnevi (badedraktnevi)

6

Hva mange nevi er normalt?

Opp mot 50.

7

Junction nevi?

Opphopning av melanocytter i basallaget av epidermis. Kan utvikles til compound nevi. Kommer i mange former, makler og lett eleverte, men ubehårede.

8

Compound nevi?

Opphopning av melanocytter i både dype del av epidermis og i dermis. Ofte papel som er glatt, farge fra hudfarge til brun. Kan ha terminalhår.

9

Intradermale nevi?

Har nevusceller i dermis, kan være både hudfarget og brun papel. OFTEST I ANSIKT. Kan ha terminalhår.

10

Badedraktnevi? (Gigantnevi)?

Tilstede ved fødsel. Kjempestor og får etterhvert hårvekst. 5 % får malignt melanom. Helt eller delvis eksisjon eller livslang solbeskyttelse er nødvendig.

11

Halonevi?

Hvit sone rundt grunnet immunreaksjon mot nevus. Nevus forsvinner langsomt. Sees hos unge mest, godartet.

12

Hva gjør man med eksidert nevus ved halonevi?

Sender til histologisk undersøkelse.

13

Hva er efelider? Oppstår når? Hos hvem?

Fregner. Oppstår umiddelbart etter soleksponering. Det kommer av økt pigmentmengde i et hudområde med NORMALT melanocytttall. Typisk for dem med lysfølsom hudtype.

14

Forskjell efelider og lentiges?

Permanente efelider kan betraktes som tegn på solovereksponering, vil ta være å betrakte som solare lentiges. Da har man fått økt mengde melanocytter.

15

Hva er solare lentigines? Skyldes?

Makulære elementer med økt pigmentering. Opp til 3 cm store kantete makler som kan flyte sammen. Skyldes lokal melanocytproliferasjon etter sol eller PUVA.

16

Forhold melanocytt, melanin og pigment? Forskjell hvit og svart?

Melanocytt produserer melaning som er et pigment i huden. Forskjell i hudfarge skyldes aktiviteten til melanocyttene, ikke mengden.

17

Hva kalles også solare lentigines?

Gammelmannsflekker. Leverflekker (har ikke noe med leveren å gjøre, gammel misforståelse).

18

Hva er chloasma? Profylakse? Behandling?

En hyppig tilstand med lysbrun, makuløs pigmentering, især i ansikt, oftest i forbindelse med graviditet og østrogenbehandling. Hyppig hos mørke personer og i solrike områder. Tilstanden forsvinner ofte etter graviditet. Profylakse med solbeskyttelseskrem. Behandling er ikke god, men kan prøve hydroquinonkrem for midlertidig avblekning.

19

Hva er Cafe au lait-flekker? Hvor mange har? Mer enn seks i første leveår?

Makuløse hyperpigmenterte, lysbrune makula større enn 15 mm i diameter. Sees hos 20 %. Mer enn seks i første leveår er diagnostisk for mb. Recklinghausen.

20

Hva er vitiligo? Forekomst? Debut?

Skarpt avgrensede, uregelmessige, depigmenterte makula på eller normal hud. Ingen symptomer. Hos 1 % av befolkningen. Ofte debut i 20-30 års alder.

21

Hva kan fremprovosere vitiligo? Typiske predileksjonssteder?

Solbrenthet, traume, arr eller trykksteder. Rundt øyne, på albuer, knær, ankler og hender. Symmetrisk!!

22

Hva skyldes vitiligo?

Autoimmunitet mot egne melanocytter.

23

Hva sees ofte sammen med vitiligo?

Autoimmunitet mot gl. thyroidea (40%), parietalceller i ventrikler og binyrebarken.

24

Behandling av vitiligo? Profylakse?

Tre måneder med lokalsteroid 3-4 eller tacrolimus. Ved utilstrekkelig effekt har 60 % effekt av smalsprektret UVB. Ved uttalte hypopigmentering kan beste mulighet være å depigmentere resten av huden med hydroquinonkrem. Profylakse med solfaktor!

25

Når oppstår oftest postinflammatorisk hypopigmentering? Vanlig? Prognose?

Ses etter inflammasjon ved oppheling av psoriasis og eksem, diskoid lupus og lichen ruber. Repigmentering oppstår spontant!

26

Patogenese ved pityriasis versicolor?

Malassezia furfur oksiderer fettsyrer i huden og hemmer tyrosinkinaseaktiviteten i melanocyttene, noe som gir redusert pigmentdannelse.

27

Utseende på pityriasis versicolor?

Kan både være brune og hvite makula med skarp kant og fine skjell, som lett kan fjernes.