Psoriasis Flashcards Preview

Hud > Psoriasis > Flashcards

Flashcards in Psoriasis Deck (21):
1

Risiko for psoriasis hvis 1 forelder har det? Hvis forelder og 1 søsken har det?

25 %. 50 %.

2

Prevalens av psoriasis?

2 %.

3

Hva forverrer psoriasis?

Alkohol, røyking, streptokokkinfeksjon, stress, medikament (litium, b-blokker, interferon), traume (Kobners fenomen).

4

Patogenese for psoriasis?

Hyperproliferasjon av keratinocytter med inkomplett differensiering og deskvamering.

5

Transittid gjennom epidermis for normale og psoriasis?

28 dager mot 3 dager.

6

Hvor mange med psoriasis har kløe?

2/3.

7

Hva er Auspitz tegn?

Punktformede blødninger etter fjerning av flass.

8

Hva er guttat psoriasis og hvordan behandles det? Utløses ofte av? Hvem får det mest?

2-5 mm store papler over hele kroppen, symmetrisk. Kan komme av streptokokkinfeksjon. Mest hos unge og dem med etablert psoriasis.

9

Fire kjennetegn på neglaffeksjon?

Distal onykolyse, pitting, oljeflekker og hyperkeratose.

10

Psoriasis inversa er lokalisert til? Oftest hos? Differ?

Lokalisert til hudfolder med fuktig og varmt miljø. Ikke flass. Sees mest hos overvektige. Diff er soppinfeksjon og intertrigo.

11

Hvilke to former kan pustuløs psoriasis ta?

Generalisert og lokalisert.

12

Hva kjennetegner psoriasis pustulosa?

Uttalt inflammasjon, sterile pustler med invasjon av nøytrofile.

13

Typisk for lokalisert psoriasis pustulosa?

På håndflater og fotsåler. Svære neglforandringer. Pustler forsvinner ila uker, men kan komme tilbake. Pustlene blir rødbrune når de tørker ut.

14

Diff ved psoriasis pustulosa?

Pustulosis palmoplantaris. Kan ikke skilles hverken klinisk eller histologisk.

15

Er generalisert psoriasis pustulosa vanlig? Farlig? Andre symptomer?

Svært sjelden, men kan være livstruende. Typisk tretthet og feber.

16

Hva er pustulosis palmoplantaris?

Normalt uten affeksjon av fingre og tær, uten tegn til psoriasis andre steder. Ellers lik lokalisert psoriasis pustulosa.

17

Hva er psoriasis erytrodermi?

Noen sjeldne ganger kan hele huden bli erytrodermisk og skjellende. Spesielt i forløp av pustuløs psoriasis.

18

Hvor mange % av psoriatikere får psoriasisartitt? Hvilke ledd? Hvilken tilstand har de ofte samtidig?

10%. Rammer distale ledd på fingre og tær, columna og iliosacralled. Ofte sammen med neglepsoriasis.

19

Lokalbehandling ved psoriasis?

-Lokalsteroider med antiinflammatorisk og antiproliferativ effekt.
- Salicylvaselin eller karbamid for å fjerne tykke flass i starten av en behandling.
- D-vit-analog (calcipotriol) med antiprolif og økt differensieringsevne. Synergi med steroider.
- Tjære ved store utbrudd (3-5 i uken i 3-5 uker) med antiinflamm. og antiprolif.
- Lysbehandling med bredspekret 3-5 ukentlig ved mild og smalspektret 3-5 ukentlig ved utbredt. PUVA kun for palmoplantaris.
- Buckystråler er røntgenstråling, karsinogent.

20

Systembehadnling ved psoriasis?

- Metotrexat er folinsyreantagonist som er antiinflamm. og immunsupp. Per os en gang i uka. Levertoksisk. Til svær og artritt.
- Retinoider er A-vit-derivater som demper proliferasjon. Teratogent. Både ved plakk og pustuløs i kortisonfrie perioder.
- Ciclosporin i maks seks måneder, immunsupp.
- Biologiske som anti-TNF-a når ikke annet funker.

21

Bruker man systemiske steroider i psoriasisbehandling?

Nei, det kan utløse pustuløs psoriasis.