Bulløse hudsykdommer Flashcards Preview

Hud > Bulløse hudsykdommer > Flashcards

Flashcards in Bulløse hudsykdommer Deck (11):
1

Hva er en bulla?

Blære i huden over 5 mm.

2

Hvor mange typer pemphigus er det?

4, men pemphigus vulgaris er vanligst.

3

Hvilken bulløs hudsykdom er vanligst?

Pemfigoid.

4

Munnhuleaffeksjon ved pemfigoid og pemfigus?

Ved pemfigus er det 70% som har munnhuleaffeksjon, kun 15 % for pemfigoid.

5

Hvem rammes av bulløs hudsykdom?

Særlig eldre, pemfigus kan ramme middelaldrende også.

6

Forskjell i blærene på de to?

Pemphigus vulgaris har tynt blæretak og brister ledd, bulla er slappe, intraepidermale. Pemphigoid har tykt blæretak og positiv blærespredningstest, strammere bulla, subepidermale.

7

Prognoser?

Pemphigus er kronisk og dødelig, pemfigoid er langvarig, men kan svinne.

8

Behandling av de to?

Pemfigus behandles med høydose systemiske steroider. Pemfigoid med gruppe 3-4 steroider lokalt og lavere dose systemiske (30 mg).

9

Hvordan debuterer pemfigoid?

Med erytematøst, kløende eksantem. Så spredte bulla.

10

Diagnostikk?

Immunfloerescens viser avleiring av IgG eller IgM enten lineært på basalmembran (pemfigoid) eller intraepidermalt mellom keratinocyttene (pemfigus).

11

Felles patogenese for de to?

Autoimmunt.