Eksem Flashcards Preview

Hud > Eksem > Flashcards

Flashcards in Eksem Deck (38):
1

Kort patofysiologi bak eksem?

En lymfocyttær betennelse i dermis og epidermis med spongiose (intercellulært ødem i epidermis) og evt. vesikkeldannelse. T-celler i stratum papillare vandrer til epidermis og gir celledød. Ligner type 4-reaksjon.

2

Hvilke efflorescenser har typisk eksem?

Eksemet er erytematøst, vesikulæst, papuløst, ødematøst, infiltrert, deskvamerende, ekskoriert og uskarpt avgrenset.

3

Nevn noen irritanter som kan gi irritativt håndeksem?

Vann, såpe, oljer, alkoholer.

4

Hva mange prosent av kontakteksemer er allergiske?

1/3.

5

Hvordan diagnostiserer man allergisk kontakteksem?

Epikutantest (lappetest).

6

Hvor mange i den yrkesaktive befolkning har håndeksem?

10 %.

7

Hvor starter oftest eksemet på hånden?

Den tynne huden på håndrygg og fingre.

8

Tre typer håndeksem?

Kontakteksem er hyppigst.
Vesikuløst håndeksem utgjør 5-10 %.
Keratotisk utgjør 2 % (deskvamerende håndflater).

9

Differ til håndeksem?

Chapping (uttørring av hud), superinfeksjon med s.aureus, tinea manuum, håndpsoriasis, skabb, pustulosis palmoplantaris.

10

Behandling av håndeksem?

- Sterke lokalsteroider (3-4) + fuktighetskrem
- Kaliumpermanganatbad ved væskende og infiserte, men det misfarger negler, så bruk lakk
- Systemisk prednisolon ved hardt angrep
- Ciclosporin, metotreksat, retinoid og PUVA for de verste

11

Når gjør man prikktest på eksempasient?

Kun ved mistanke om latexallergi eller proteinkontaktdermatitt.

12

Hva er fotokontaktdermatitt og hva gir kjempebjørnekjeks etter kontakt med hud?

Det er hudkontakt med stoff som etter lyseksponering blir toksisk eller allergen. Kjempebjørnekjeks kan gi fototoksisk bulløs dermatitt.

13

Typisk utbredelse og utseende for nummulat eksem?

Symmetrisk på lateralside av legger, håndrygger, fotrygger og armer, midje. Velagrensa, flassende, ofte vesikler i kanten.

14

Differ for nummulat eksem?

Tinea, psoriasis, lichen ruber.

15

Typisk for seboroisk eksem?

Lokalisert ansikt, hårbunn (flass), bryst, rygg, øre og intertriginøse områder. Fettet deskvamasjon. Lite kløe.

16

Hva skyldes seboroisk eksem? Behandling?

Soppen malassezia furfur. Behandle soppen! Milde steroider og antimykotiske stoffer lokalt er effektivt. Ketokonazolsjampo i hodebunn.

17

Differ til seboroisk eksem?

Kontaktallergi mot kosmetikk, luftbårne allergener fra planter, samt diskoid lupus.

18

Hva kan man mistenke ved nyoppstått seboroisk?

HIV.

19

Beskriv asteatotisk eksem?

Flekkvist tørr, ru, skjellende og inflammert hud med sprekker. Ytterside av ekstremiteter og kropp, særlig legg. Kløende!

20

Behandling? Differ?

Nedsatt bruk av såpe, bruk fuktighetskrem. Eventuelt milde steroidkremer. Differ er nummulat eksem, impetigo og soppinfeksjon.

21

Intertrigo behandles med? Skyldes? Ofte sekundær infeksjon av?

Fuktighetsabsorberende tekstiler og milde steroider lokalt. Skyldes varme, friksjon og svette. Infeksjon med candida ikke uvanlig.

22

Nevrodermatitt kalles også?

Lichen simplex chronicus.

23

Karakteriser lichen simplex chronicus?

Lett skjellende, lichenifiserte plakk med sekundær hyperpigmentering av stadig kløe. Hyppigst legg, nakke og volart håndledd.

24

Skille lichenifisert eksem og lichen simplex chronicus?

Eksem ved atopisk dermatitt har ikke hyperpigmenteringen.

25

Differ ved lichen simplex chronicus?

Nummulat eksem, kontakteksem, nevrotisk kløe.

26

Staseeksem disponerer for?

Erysipelas.

27

Behandling av stasedermatitt?

Kompresjon, varicekirurgi, profylaktisk smøring med fuktighetskrem og lokalsteroider.

28

Hvor mange prosent av barn får atopisk dermatitt?

15 %.

29

Hvor mange atopikere får irritativt kontakteksem på hendene?

40 %.

30

Hovedkriterier for diagnosen?

- Kløe og kloring
- Typisk eksemlokalisasjon
- Residiverende eksem
- Familiær disposisjon for atopiske lidelser

31

Kort patofysiologi for atopisk dermatitt?

Både en epidermal og immunologisk komponent. Den epidermale er mutasjon i profilaggringenet, som øker adheranse mellom keratocytter. Immunologisk er det ubalanse mellom Th1-2 så man får mer IgE.

32

Atopikere er nesten alltid kolonisert med..?

S.aureus.

33

Komplikasjoner ved atopisk dermatitt?

Impetigo, molluscum contagiosum-infeksjon og eczema herpeticum.

34

Behandling av atopisk eksem?

Fokuseres rundt fire punkter:
- Fuktighetskrem med karbamid gir fuktighet først.
- For ansikt brukes gruppe 1-2 steroid (en gang daglig i to uker, annenhver dag i fire uker)
- For hender brukes gruppe 3 (en gang daglig i to uker, deretter to ganger i uka)
- Tacrolimus når man ikke kommer i mål med steroider, men ikke på spedbarn
- Dernest smalspektret UVB, lokal og helkropp
- Prednisolon, cyclosporin, metotrexat eventuelt.
- Retinoider bare ved håndeksem

35

Hvilke fire ting behandler vi hos atopikere?

Eksemet, kløen, tørr hud og impetigo sekundært.

36

Hvordan behandles sekundær impetiginisering?

Microcidkrem, som hydrogenperoksid. Kan også bruke krystallfiolett.

37

Differ til atopisk eksem?

- Seborroisk eksem (mer gulaktig, fet deskvamasjon, skarpere avgrensning, mindre kløende)
- Bleiedermatitt (utypisk for atopikere grunnet urea)

38

Atopiske stigmata?

- Infraorbital dobbelfure
- Blekhet i ansikt med mørke ringer under øyne
- Tørr hud
- Kløtendens fra ullgenser
- Fissurer ved øreflippen
- Tørre hender
- Pityriasis alba på overarmen om sommeren