bio pristupi mentalnoj bolesti, sheron shvarc Flashcards Preview

kecman > bio pristupi mentalnoj bolesti, sheron shvarc > Flashcards

Flashcards in bio pristupi mentalnoj bolesti, sheron shvarc Deck (82)
Loading flashcards...
1

šta je mentalna bolest prema biološkom stanovištu?

oboljenje mozga!

2

čime je bila pokrenuta bio revolucija u psijatriji?

podacima koji su potvrđivali ulogu genetske komponente u psijatrijskim poremećajima
napredovanje u terapiji lekovima ki su doprineli našem razumevanju hemije mozga i neuronske komunikacije (neurohemija)

3

pretpostavljalo se da je šizofr posledica prevelike količine čega?

dopamina

4

kako se šiza suzbija, tj njeni simptomi?

primenom lekova koji BLOKIRAJU SPECIFIČNE RECEPTORE ZA DOPAMIN!

5

koja su 2 postignuća u BIOLOŠKOJ PSIHIJATRIJI pokrenula bio revoluciju_

q. psihofarmakološka dostignuća u razvoju lekova koji uspešno leče neke sindrome
2. činjenice o genetskoj komponenti psijatrijskih poremećaja iz studija blizanaca i usvojenika

6

acc to andreasenova, bio revolucija nije bila zasnovana na probojima u saznanju o etiologiji psihijatrijskih por, već se pre bazirala na čemu

na novim konceptualizacijama o tome gde treba tragati za etiološkim faktorima

7

kakav je odnos između dijagnoze i etiologije?

recipročan!
aktuelne dijagnositčke kategorije koriste se za traganje za patofiziologijom
znanja o patofiziologiji će biti upotrebljena da se PROČISTE lol dijagnostičke kategorije

8

kako raste saznanje o UZROKU i MEHANIZMIMA, tako će rasti i dijagnositčka preciznost?

da

9

koja je oblast ako govorim o strukturi i f mozga?

neuroanatomija

10

ako govorim o neuronskoj komunikaciji, oblast je?

neurohemija

11

ako govorim o efektima gena, oblast je

genetika

12

koja se metafora koristi za razumevanje mozga i njegovih f?

neuralna mreža
mozak je integrisani sistem centara upravljanja
sastavljen je od sive mase, koja je povezana vlaknima (bela m)
komunikacija je preko elektroimpulsa i hemijskih razmena

13

šta je mozak kao neuronska mreža

to je INTEGRISANI SISTEM centara upravljanja
sastavljen od sive mase, povezana vlaknima bele mase
komunikacija je preko elektroimpulsa i hemijskih i molekularnih razmena

14

mozak je integrisani sistem kojih centara

centara upravljanja

15

mozak je kakav sistem, centara upravljanja

integrisani
neuronska je mreža!

16

na koje sve načine mozak može biti oštećen

centri upravljanja loše funkcionišu
veze su prekinute
hemijska ravnoteža i fidbek ne funkcionišu
proteini se ne sintetišu u odg količini
ima mutacije gena!

17

anatomija i f su makro ili mikronivo

makronivo

18

genetika je makro ili mikronivo

mikro!

19

od čega se sastoji povrršina mozga

od vijuga i brazda

20

zašto se površina m sastoji od vijuga i brazda

da bi ogromna supstanca bila savijena da bi ušla u malu zapreminu mozga!

21

što povezuje levu i desnu hemi

corpus callosum

22

složenost f koje vrši mozak opadaju odozgo na dole?

da

23

prednji mozak koje f vrši

mišljenje, govor

24

srednji mozak kontroliše šta

spavanje, budnost, bol

25

zadnji mozak kontroliše koje fx

vegetativne
tipa
disanje, srčani ritam

26

kičm možd je povezana s kojim delom mozga

bazom!

27

koja oblast ima najviše implikacija po psijatrijske simptome

prednji mozak

28

koji deo mozga je najbliži lobanji

prednji

29

čime je prekriven prednji mozak

cerebralnim korteksom

30

zašto je cerebralni kortekst sivkaste boje

jer je ispunjen brojnim neuronima (koji su valjda sivi lol)