što je potrebno određenje duševnog poremećaja Flashcards Preview

kecman > što je potrebno određenje duševnog poremećaja > Flashcards

Flashcards in što je potrebno određenje duševnog poremećaja Deck (24)
Loading flashcards...
1

šta je ključni pojam u psijatriji

duš poremećaj

2

koje je pitanje u srcu psijatrije

normalno vs patološko

3

ima li u udžb psijatrije poglavlja o duš. poremećaju

ne

4

da li bi svaka klasif. duš poremećaja trebalo da uključi i određenje generičkog duš por, duš por per se

da

5

poslednje vreme, psihijatri kažu da bi mogla da se prevent psihoza tipa šiza, ako bi se prepoznali koji simptoimi

prvi
subklinički

6

subklinički simptomi mogu se tretiraju kako

antipsihoticima
familiz ter
psihoter.

7

ideja o ranom tretmanu, tj prevenciji psihoze, potekla od?

mekgorij

8

kako se zove sindrom subkl simptoma

sindrom ki je rizičan za pojavu psihoze
ili
sindrom ublažene psihoze

9

kakva je pouzdanost predviđanja razvoja psihoze na osn subkliničkih simtpoma

mala

10

2 cilja ranog tretmana psihoze

1. da se odredi rizična populacija
2. da se rizična populacija tretira psihoterapijskim metoda

11

šta je prodrom

stanje nastajućeg poremećaja

12

2 trecine ljudi koji su osobe pod rizikom za razvoj psihoze, to ne razviju. dakle oni imaju koji sindrom

sindrom rizika
ne prodrom poremećaja

13

da li je sindrom rizika deo psihoze

ne

14

zagovornici ranog tretmana psihoze su?

jung i mekgori

15

acc to jung i mekgori, da li se početak psihoze kval. razlikuje od same psihoze

ne!

16

kako je acc to jung i mekgori odrđeen početak psihoze

arbirtrarno
kval se ne razl od same psihoze

17

epidemiolozi utvrdđuju šta

učestalost pojave novih slučajeva
rasprostranjenost udševnog poremećaja kao takvog
ili
pojedinih vrsta duš poremećaja

18

da li se epidemi bave stepenom povezanosti bolesti i drugih faktora kao i osobina ljudi koji boluju od neke vrste duš poremećaja

daa

19

zašto je psihijatr epidemi u zaostatku za drugi epidemi

zbog teškoća u
konceptualizaciji i merenju duševnih por

20

studije epidemiološke u sad pokazale da su u sad polovina amera 1 u životu bili duš poremećeni. kako frensis ovo obj

nesaglasnost u određivanju granice između normalnog i patološkog!
teškoća u konceptualizaciji duš. poremećaja

21

da li je današnje društvo osetljivo na ekscentričnost

da
na svako odstupanje od proseka
zato
patologizuje svaku devijantnost

22

acc to fuko zašto danas ima više poremećaja

društvo patologizuje
jer smo previše osetljivi na devijacije
zašto
da bismo postigli veću kontrolu

23

acc to fuler, zašto raste br duš.poremećaja

zagađenost životne sredine
preomnjena ishra
alkohol

24

šta se minimize validnom def. duš poremćeaja

br falš pozitiv i negativ slučajeva
jer ta def. može da razlikuje (ne)poremećene