šta je sporno u odredbi duš poremećaja Flashcards Preview

kecman > šta je sporno u odredbi duš poremećaja > Flashcards

Flashcards in šta je sporno u odredbi duš poremećaja Deck (13)
Loading flashcards...
1

koja su 2 pristupa u odredbi duš por

1. teorijski, pretežno
2. praktična pitanja, dijagnoza duš poremećaja

2

teo.pristup odredbi duš poremećaja. da li su to ugl psijatrij

ugl ne

3

koga ima više

druga grupa

4

jel postoji duš poremećaj acc to sas

ne

5

acc to sas, kad postoje poremećaji

samo onda kad imaju jasnu organo patološku osnovu

6

da li dosta duš poremećaja ima utvrđen bio supstrat

ne

7

ono što se naziva duševnim por, prema sasu je zapravo samo

moralni problem
problem življenja
koji se etiketira kao duševni poremećaj

8

acc to soc interakc. da li je patološki supstrat uslov da se nazove nešto bolešću

ne

9

kako nastaje duš poremećaj acc to soc, interakc

samo kao soc. konstrukcija
kao rezultat određenih soc procesa

10

što je sas eliminacionista

jer eliminiše duš poremećaj

11

da li su soc interakcionisti zapravo eliminacionisti (eliminišu postojanje duš poremećaja)

ne

12

šta smatra jablenski o određenjima duš por

psijatrima ne treba određenje duš poremećaja
psijatri su do sad uspešno obavljali svoj posao i bez slaganja povodom određenja duš poremećaja

13

zašto je bolje možda da se određenje bolesti ne koristi?

1. pojam bolesti se koristi za svašta i za ništa. tj. koristi se toliko različite pojave da je izgubio svako značenje
2. stigmatizacija nakon što prozoveš nekog bolesnim