odstupanje od ind i soc Flashcards Preview

kecman > odstupanje od ind i soc > Flashcards

Flashcards in odstupanje od ind i soc Deck (13)
Loading flashcards...
1

ko je otac kliničke psijatrije

krepelin

2

kako je krepelin odredio mentalni poremećaj

kao odstupanje od normale

3

kako acc to majls se sumnja da je neko poremećen

1. odstupanje od standarda
2. fx oštećenost

4

ko je talkot parsons

sociolog
rodonačelnik fxalizma

5

parsons primećuje da duševni por postaje problem u soc odnosima kada?

kad duš por čovek ne može odg očekivanjima koja proizlaze iz njegovih soc uloga

6

kako je parsons definisao zdravlje

kao
optimalni kapacitet čove da obavlja soc uloge

7

šta je za talkota parsonsa mentalno zdravlje

optimalni kapacitet za obavljanje soc uloga

8

ko tvrdi da je duš zdravlje odsustvo poremećaja

kristofer burs

9

duš zdravlje acc to who jeste

ne samo odsustvo boelsti
već stanje potpunog fizičkog, mentalnog i SOCIJALNOG blagostanja

10

mental zdravlje acc to who jeste

ne samo odsustvo poremećaja već i
stanje mentalnog fizičkog i soc blagostanja, well-beinga!

11

mentalno patolosko je ciji naziv

angilem

12

fuko: poremećeno vs

normativno

13

normativno fuko shvata kao?

sposobnost čove da stalno sebe revidira i prevazilazi
self-transcendance