ostale osobine generičkog duševnog poremećaja Flashcards Preview

kecman > ostale osobine generičkog duševnog poremećaja > Flashcards

Flashcards in ostale osobine generičkog duševnog poremećaja Deck (6)
Loading flashcards...
1

šta praktično znači da def. generičkog duševnog poremećaja treba biti dijagnostički validna

da se tačnost definicije pokazuje i u toku i u ishodu poremećaja
i da odg na tretman treba bude u skladu s postavljenom dijagnozom

2

kako se zove kad kod istog pacijenta dijagnostikuješ više vrsta psiho poremećaja

komorbiditet

3

da li komorbiditet komkpromituje mogućnost utvrđivanja prognostičke validnosti?

da

4

zašto komorbiditet kompromituje mogućnost prognostičke valjanosti dijagnoze

jer je teško ustanoviti koji od poremećja najviše utiče na TOK I ISHOD kliničke slike

5

šta je mogući validator tačnosti postavljene dijagnoze

odg na tretman

6

da li neka def. pruža precizne granice duševnog pormeećaja
jasne granice između poremećaja i nepor

ne!