Chinese Lesson 40 Flashcards Preview

Chinese > Chinese Lesson 40 > Flashcards

Flashcards in Chinese Lesson 40 Deck (36):
1

节日

jiérì
festival

2

春节

chúnjié
Spring Festival

3

农历

nónglì
Lunar Calendar

4

公历

gónglì
Gregorian Calendar

5

元宵节

yuánxiāojié
Lantern Festival

6

中秋节

zhōngqīujié
Mid-Autumn Festival

7

端午节

duānwǔjié
Dragon Boat Festival

8

国庆节

guóqìngjié
Independence Day Festival

9

圣诞节

shèngdànjiè
Christmas

10

感恩节

gǎnēnjié
Thanksgiving

11

情人节

qíngrénjié
Valentine's Day

12

万圣节

wànshèngjié
Halloween

13

传统

chúantǒng
traditional

14


end

15

zhōng
middle

16

全家

quánjiā
whole family

17

年夜饭

niányèfàn
Lunar New Year Eve dinner

18

拜年

bàinián
wish someone happy new year

19

压岁钱

yásuìqián
New Year Money

20

热闹

rènao
lively

21

粽子

zòngzi
sticky rice wrap

22

提到

tídào
to mention

23

自己

zìjǐ
oneself

24

食物

shíwù
food

25

举例(子)

jǔlì(zí)
to give an example

26

月饼

yuèbǐng
mooncake

27

中国城

zhōngguóchéng
Chinatown

28

guà
to hang

29

花灯

huādēng
festive lantern

30

汤圆

tongyuan
sticky rice dumpling

31

西方

xīfāng
the West

32

年轻

niánqīng
young

33

年老

niánlǎo
old

34

放 鞭炮

fàng biānpào
to set off fireworks

35

龙舟

lóngzhōu
dragon boat

36

灯笼

dēnglong
lantern