Diffdiagnoser Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Diffdiagnoser > Flashcards

Flashcards in Diffdiagnoser Deck (56):
1

Tecken på TIA?

• Övergående ensidiga symtom
• Afasi
• CT hjärna

2

Äldre man med tilltagande svaghet i benen sedan 3 dagar. Vanliga diagnoser?

• Stroke
• TIA
• Epilepsi

3

28-årig kvinna med hjärtklappning som hon sökt för tidigare. Man har inte hittat något. Vanliga diagnoser?

• Paroxysmalt förmaksflimmer
• SVES

4

28-årig man med psoriasis har svullna, smärtande leder i händerna. Vanliga diffdiagnoser?

Vad är speciellt viktigt att utesluta?

• Infektiös
• RA
• Postinfektiöst, reaktiv artrit
• Kristallartrit

Särskilt viktigt att utesluta:

• Septisk artrit

5

Hur screenar man för benign lägesyrsel?

• Dix-Hallpike (positivt)
• Täcktest (negativt)
• Vestibulärt impulstest (negativt)

6

Tecken på lungemboli?

• Dyspné
• Låg saturation

7

Tecken på KOL-exacerbation?

• Ronki
• Ingen NT-proBNP-stegring
• Lung-rtg

8

Tecken på stroke?

• Ensidiga symtom
• Afasi
• CT hjärna

9

25-årig medvetslös man hittas i bil, inget synligt trauma. Ovanliga diffar?

• Subarachblödning
• Encefalit/meningit
• Högt eller lågt Na
• Hypercalcemi
• Uremi

Allt som går under HUSK-MIDAS, och även:

• Leverkoma
• Hypotermi

10

Tecken på pneumoni?

• Feber!
• Hårda rassel
• Stegrat CRP
• Lung-rtg

11

27-årig man med svåra buksmärtor. Har haft vattentunna diarréer sedan en vecka. Ovanliga diffar?

• Aortaaneurysm
• Aortadissektion
• Pancreatit
• Tarmischemi
• Perforation
• Inflammatoriska tarmsjukdomar
• Divertikulit
• Bråck

12

Tecken på pneumoni, labb och klinik.

• feber
• hårda rassel
• stegrat CRP
• lung-rtg

13

Vid misstanke om subarachblödning eller encefalit/meningit kan man använda tre prover för att differentiera mellan dessa två. Vilka?

CT, LP och CRP.

• Subarach: syns på CT
• Encefalit/meningit: syns på CRP och grumligt (bakteriell) eller klart (viral) LP.

14

Tecken på tromboflembit? Vad är tromboflembit?

Tromboflembit är en trombos i de ytliga venerna, så inte DVT utan SVT (superficial vein thrombosis).

Tecken:

• Ses ytligt med svullnad, värmeökning
• Ömhet och smärta längs venen
• Palperbart förhårdnat vensegment

15

Tecken på hjärtsvikt?

• Krepitationer vid auskultation av lunga pga vätskeansamling i lungan
• Stegrat NT-proBNP
• Lung-rtg

16

75-årig kvinna svimmar i kassakön. Mår sedan bra. Ovanliga orsaker?

• Arytmier
• Epilepsi
• Hjärtinfarkt
• Lungemboli
• Aortastenos

17

Ange HUSK-MIDAS.

Herpesencefalit
Uremi
Status EP
Korsakoffs

Meningit
Intox
Diabetes
Andningsinsuff
Subarachblödning

18

58-årig kvinna, molvärk till höger i buken sedan ett par dygn. Puls 120, 80/?? mmHg. Kallsvettig.
Vanliga diffar?

Vad är viktigt att utesluta?

Viktigt att utesluta:

• Blödningschock
• Sepsis
• Anafylaxi
• Intox med cirkulationspåverkan

Det vill säga samtliga vanliga diffar då de påverkar cirkulationen väldigt mycket.

19

Vad är flebit?

Veninflammation, där immunologiska celler bildar kaka och täpper för på utsidan av venen. Ger ett repliknande utseende med rodnad, ömhet och förhårdnad. Ger ödém eftersom vätskerörelserna mellan ven och vävnad stoppas pga tilltäppning.

20

Tecken på aortadissektion?

• EXTREM skärande buksmärta
• CT thorax

21

25-årig medvetslös man hittas i bil, inget synligt trauma. Vanliga diffar?

Vad måste uteslutas?

• Intox
• Hypoglykemi
• Andningsinsufficiens
• Trauma
• Stroke

Att uteslutas:
• Subarachblödning
• Encefalit/meningit

22

Blixsnabbt isättande huvudvärk på medelålders kvinna. Vanliga diagnoser?

Vad är särskilt viktigt att utesluta?

• Spänningshuvudvärk
• Migrän
• Trauma
• Sinuit

Särskilt viktigt att utesluta:
• Encefalit & meningit
• Subarachblödning

Annat:
• Hjärntumör
• Trigeminusneuralgi
• Akut glaukom
• Sinustrombos

23

Vad är labproverna man tar som screening på på olika typer av anemier?

• Hb
• MCV

24

Labtecken på Angina.

Knapp TnT-stegring, men kan synas på EKG.

25

Tecken på pleuravätska?

• Avsaknad av andningsljud
• DÄMPNING vid perkussion
• Lung-rtg

26

Plötslig andnöd, ovanliga diagnoser.

• Pneumothorax
• Pleuravätska
• Lungcancer

27

Hur fastställer man hypercalcemi?

• s-Ca
• PTH

28

58-årig kvinna, molvärk till höger i buken sedan ett par dygn. Puls 120, 80/?? mmHg. Kallsvettig.

Ovanliga diffar?

• Kardiogen chock
• Lungemboli
• Akut massiv hemolys

29

Hur screenar man för hyperglykemi?

Glukos och artärgas.

30

Ung kvinna med svullet underben.

• DVT
• Tromboflembit
• Infektion, erysipelas
• Mekanisk skada
• Blödningar

31

Plötsligt isättande central bröstsmärta, vanliga diagnoser.

• Hjärtinfarkt
• Angina Pectoris
• Lungemboli
• Pneumoni

32

Äldre som har fallit och legat kvar ett tag. Vanliga diagnoser?

• Neurologiskt, stroke
• Infektion, sepsis
• Uttorkning pga njursvikt
• Hyponatremi
• Hyperglykemi
• Läkemedel
• Anemi
• Fraktur, benskörhet

33

Tecken på pneumothorax.

• avsaknad av andningsljud vid auskultation
• ingen dämpning vid perkussion

• lungröntgen

34

Tecken på lungemboli?

CT thorax, ibland ökat D-dimer.

35

28-årig kvinna med hjärtklappning som hon sökt för tidigare. Man har inte hittat något. Ovanliga diagnoser?

• Thyreotoxikos
• Anemier
• Lungemboli
• Supraventrikulära takyarytmier
• Ventrikulära takyarytmier

36

27-årig man med svåra buksmärtor. Har haft vattentunna diarréer sedan en vecka. Vanliga diffar?

Vad måste uteslutas?

• Infektion
• Appendicit
• Gallsten
• Njursten
• Ulcus
• Ileus
• Förstoppning

Särskilt viktigt att utesluta:

• Aortaaneurysm
• Aortadissektion

37

Labtecken på lungemboli?

CT Thorax och ibland högt D-dimer (sjunker rätt snabbt).

38

Plötslig andfåddhet, vanliga diagnoser.

• Lungemboli
• Anafylaktisk chock
• Hjärtsvikt
• KOL-exacerbation
• Astma

39

Vilket labprov kan bekräfta misstanke om Wernicke-Korsakoff?

• B1

40

Äldre kvinna med svår rotatorisk yrsel som varat i ett dygn. Ovanliga diagnoser?

• Vertebralisdissektion
• Vestibularisneurit
• Menieres
• Akustikusneurinom
• Migrän

41

Tecken på perimyokardit?

• Positivt TnT
• EKG
• Kännetecken vid ultraljud av hjärtat

42

Tecken på DVT?

• Wells score
• D-dimer
• Ultraljud eller flebografi

43

48-årig man med kramper, ingen anamnes på EP sedan tidigare. Ovanliga diffar?

• Hjärntumör
• Meningeom
• Post-stroke
• Encefalit/meningit

44

Vad är tecknen på migrän?

• Aura (föraning)
• Halvsidig
• Ljusskygghet

45

Tecken på astma?

• Ronki
• PEF sänkt

46

75-årig kvinna svimmar i kassakön. Mår sedan bra. Vanliga diffar?

• Ortostatisk hypotension
• Vagovagalt

47

Tecken på erysipelas?

• Feber, värmeökning i området
• Högt CRP och/eller LPK
• Rodnad i området

48

Plötsligt isättande central bröstsmärta, ovanligare diagnoser.

• Aortadissektion
• Perimyokardit
• Pleurit
• Pneumothorax

49

48-årig man med kramper, ingen anamnes på EP sedan tidigare. Vanliga diffar?

• Status epilepticus
• Abstinens
• Intox
• Skalltrauma
• Hypoglykemi

50

28-årig man med psoriasis har svullna, smärtande leder i händerna. Ovanliga diffdiagnoser?

• Systemiska bindvävssjukdomar, t.ex. SLE eller Sjögrens.
• Sarkoidos
• Malignitet
• Inflammatoriska tarmsjukdomar

51

Hur screenar man för intorkning?

• Elstatus, främst s-Na och s-K

52

Äldre kvinna med svår rotatorisk yrsel som varat i ett dygn. Vanliga diagnoser?

• Stroke
• Benign lägesyrsel
• Läkemedel
• Ortostatism
• Infektion

53

Labtecken på hjärtinfarkt.

Positiv TnT-stegring + EKG.

54

Tecken på pleurit

• Gnidningsljud vid auskultation
• Stegrat CRP
• Lung-rtg

55

Äldre man med tilltagande svaghet i benen sedan 3 dagar. Ovanliga diagnoser?

• Subarachnoidalblödning
• Encefalit eller meningit
• Guillain-Barré
• Ryggmärgspåverkan
• Myastenia Gravis
• MS

56

Vad är Guillain-Barré?

Ett syndrom som ger bilaterala/liksida slappa pareser och reflexbortfall. Uppstår är ett autoimmunt angrepp på perfiera nerver som svar på en strax innan övergången infektion med virus eller bakterier. Detta syndrom går oftast över av sig självt 2-4 veckor efter symtommaximum.