Klinisk medicin 1 Flashcards

Decks in this Class (20):

 • Lakemedelsbiverkningar
  33 Cards
  Preview Flashcards
 • Lakemedelsinteraktioner
  21 Cards
  Preview Flashcards
 • Ekg
  46 Cards
  Preview Flashcards
 • Diffdiagnoser
  56 Cards
  Preview Flashcards
 • Geriatrik Och Demenssjukdomar
  87 Cards
  Preview Flashcards
 • Aortadissektion
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Astma
  44 Cards
  Preview Flashcards
 • Lakemedel
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Kol
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Akut Och Kronisk Andningssvikt
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Somnapne
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Lungtumorer
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Ovriga Lungsjukdomar
  58 Cards
  Preview Flashcards
 • Osteoporos Och Fallriskbedomning
  24 Cards
  Preview Flashcards
 • Ovre Luftvagssjukdomar
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Stroke
  50 Cards
  Preview Flashcards
 • Lungemboli Och Dvt
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Abcde Och Tub
  55 Cards
  Preview Flashcards
 • Etik
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • Dryga Skattningsskalor
  4 Cards
  Preview Flashcards