Osteoporos och fallriskbedömning Flashcards Preview

Klinisk medicin 1 > Osteoporos och fallriskbedömning > Flashcards

Flashcards in Osteoporos och fallriskbedömning Deck (24):
1

Hur sätts diagnosen benskörhet?

DXA-mätning med ett resultat som ligger 2,5 standardenheter under en referens som motsvarar benmassan hos en ung person med peak bone mass av samma etnicitet.

2

Genom vilka principiellt olika sätt förvärvas benskörhet?

• Sämre absorption av kalcium i tarmen samt sämre förmåga att bilda D-vitamin i huden leder till hyperparathyroidism som ökar resorptionen av benvävnad.
• Menopaus och mindre produktion av östrogen.

3

I vilka delar av kroppen mäts bentätheten?

I ländryggen och kotorna med DXA-tekniken.

4

Vilka äldre behöver tillskott, och vilket, för att förebygga benskörhet?

Institutionaliserade äldre bör få kosttillskott med D-vitamin.

5

Vilka olika typer av läkemedel används för att behandla osteoporos?

• Kalcium
• D-vitamin
• Östrogen
• Osteoklastneutraliserande antikroppar
• Bifosfonater
• Strontium
• PTH

6

Nämn en bifosfonat som används som förebyggande läkemedel mot benskörhet.

Alendronat en gång per vecka alternativt infusioner en gång per år av zolendronsyra.

7

Nämn en osteoklastneutraliserande antikropp som används som behandling av osteoporos.

Denosumab. Injiceras subkutant var sjätte månad.

8

Vilken läkemedelstyp kan inducera benskörhet?

Kortikosteroider

9

Vad räknas som sekundär benskörhet?

Den som inte uppkommer pga ålder eller menopaus. Utan t.ex. pga kortikosteroider (den vanligaste sekundära osteoporosen)

10

Riskfaktorer benskörhet

• Kvinna
• Hög ålder
• Ärftlighet
• Kortisonbehandling
• Tidigare fall med fraktur
• Skandinavier
• Låg vikt + hög längd
• Alkohol
• Rökning
• Malnutrition

11

Vilken del av hjärnan har störst betydelse för gången?

Frontala kortex. Start av gång, koordination mellan automatiska och viljemässiga rörelser.

12

Nämn ett klassiskt symtom/citat på försämrad gång som ökar risken för fall.

"Stops walking when talking."

13

Beskriv kort "fear of falling syndrome"

Äldre som är rädda för att mobilisera sig själva efter ett tidigare fall med trauma. Inaktiviteten leder till sämre muskelstyrka och balans och ännu större risk för fall!

14

Vilken modell används för fallriskbedömning?

SKL-modellen. Två frågor:

1. Har du fallit senaste året?
2. Tror du som vårdpersonal att denna person kommer falla här om förebyggande åtgärder inte sätts in?

15

Beskriv Downtown fall risk index.

Mätinstrument för att värdera fallrisken. ≥ 3 poäng innebär ökad fallrisk.

• Tidigare fall, 1 p
• Mediciner efter grupp (olika poäng)
• Synnedsättning 1 p
• Hörselnedsättning 1 p
• Nedsatt motorik 1 p
• Kognitiv nedsättning: dålig orientering 1 p
• Dålig gångförmåga, glömmer gånghjälpmedel 1 p

16

Ge exempel på tester man kan använda för att mäta gång, balans och styrka.

• Gång + kognitiv verbal uppgift
• Bergs balansskala
• 6 minuters gångtest

17

Beskriv vad BMD, T-score och PBM är för något.

PBM (peak bone mass) anger toppnivån av benmassa hos en frisk, ung kvinna ålder 25-30, då benmassan är som högst. Då man mäter bendensitet (BMD = bone mineral density) anger man patientens individuella deviation från detta värde i "T-score", som ligger under PBM.

Osteopeni mellan 1-2,5 i T-score
Osteoporos > 2,5 i T-score

18

Vad är FRAX?

En algoritm för att beräkna frakturrisk enligt bland annat ålder, kön, vikt, längd, hereditet, rökning, alkoholintag.

19

Handläggning patient med misstänkt osteoporos.

1. Intervju
2. Beräkning frakturrisk med FRAX
2a) Utesluta sekundära osteoporos
3. DXA om FRAX > 15%, eller om lägre men kortisonbehandling ska sättas in snart.
4. DXA-resultat
5. Utvärdering och val av behandling.

20

Vad är benresorption?

Samma sak som bennedbrytning

21

Vilket tillstånd kan leda till ökad benresorption?

Hyperparathyroidism

22

Vilka två processer riktar sig läkemedelsbehandling mot osteoporos in mot?

Hämmandet av resorptionen (nedbrytningen) av ben, eller stimuleringen av återuppbyggandet av ben.

23

Nämn de bifosfonater som används för att behandla osteoporos. Hur verkar de?

• alendronat-syra
• zolen-dronsyra
• rise-dronsyra

Hämmar osteoklaster

24

Vilket läkemedel är en antikroppsbehandling mot osteoporos?

denosumab (Prolia®)