Diverse Flashcards Preview

6. semester: Patologi > Diverse > Flashcards

Flashcards in Diverse Deck (7)
Loading flashcards...
1

Nævn hyppige ikke-neoplastiske vækstforandringer i mundhulen

1. Pyogent granulom (hæmangiom)
2. Bidfibrom (hyperplasi)
3. Mucocele (slimfyldt cyste)
4. Afte (blister/blæner)

2

Hvad hedder den hyppigste maligne tumor i mundslimhinden, og hvad er ætiologien til denne?

Planocellulært karcinom
Ætiologi: rygning, alkohol og i nogen grad HPV

3

Hvad hedder denne hyppigste form for benign spytkirteltumor?

Pleomorft adenom
Bemærk dog at mere end 50% af spytkirteltumorer i munden er maligne.

4

Hvad påviser kongo rød?

Amyloid

5

Hvad påviser Masson-trikrom

Fibrose

6

Angiv den hyppigste histologisk type og lokalisation af maligne tumorer i larynx

Type: pladeepitel (= planocellulære karcinomer)
Lokalisation: glottis (resten af larynx har nemlig respiratorisk epitel)

7

Hvordan vil du påvise punktmutationer?

Vha. PCR efterfulgt af sekventering