Knogle- og bløddelspatologi Flashcards Preview

6. semester: Patologi > Knogle- og bløddelspatologi > Flashcards

Flashcards in Knogle- og bløddelspatologi Deck (16)
Loading flashcards...
1

Nævn 4 maligne tumorer med klassisk primært udgangspunkt i knogle eller knoglemarv. Inddel efter aldersgrupper.

Hyppigst hos ældre
0. (Metastaser, men de er ikke primære tumorer!)
1. Myelomatose
2. Kondrosarkom

Hyppigst hos børn og unge
3. Osteosarkom
4. Ewings sarkom

2

Hvad er den benign pendant til osteosarkom?

Osteoidt osteom (hos børn, smertefuld)

3

Hvad er den benign pendant til kondrosarkom?

Enkondrom (alle aldre)

4

I hvilke knogler sidder knogletumorer som regel? Hvad er undtagelsen?

Rørknoglerne (osteoidt osteom, kondrom*, osteokondrom, osteoklastom, osteosarkom, Ewings sarkom)

Undtagelsen er kondrosarkomet, der hyppigst er lokaliseret til det aksiale skelet og bækkenknoglerne.

*Bemærk at kondrom ofte er lokaliseret til de små rørknogler i hånder og fødder.

5

I hvilken del af knoglerne er tumorer oftest lokaliseret?

Metafysen, hvilket jo giver god mening, idet det er vækstzonen.

6

Knoglemarvstumorer hos ældre er hyppigst?

Sekundære, dvs. en metastase

7

Knoglemarvstumorer hos børn og unge er hyppigst?

Primære, men de er heldigvis sjældne

8

Hvad er det hyppigste sarkom i knogler og bløddele hos børn? Hvad er det næsthyppigste?

Hyppigste: rhapdomyosarkom
Næsthyppigste: Ewings sarkom
Desuden kan børn udvikle osteosarkom

9

Hvad er patogenesen bag Ewings sarkom?

Translokation af EWSR1- og FLI1-generne, hvorved der dannes EWSR1-FLI1-fusionsonkogen.

10

Hvor mange gange hyppigere er de primære benigne knogletumorer ift. de maligne

100 gange

11

Angiv en inflammatorisk lidelse i knoglerne

Osteomyelitis

12

Angiv lidelser i knoglerne, der skyldes vækstforstyrrelser

Osteoporose
Fibrøs dysplasi

13

Angiv en medfødt lidelse i knoglerne

Osteogenesis imperfecta

14

Karakterisér inficerede lymfeknuder mht. størrelse, ømhed, konsistens og mobilitet

1. Hævede
2. Ømme
3. Blød
4. Mobile

15

Karakterisér lymfomer mht. størrelse, ømhed, konsistens og mobilitet

1. Hævede
2. Uømme
3. Blød
4. Immobil

16

Karakterisér metastasebærende lymfeknuder mht. størrelse, ømhed, konsistens og mobilitet

1. Hævede
2. Uømme
3. Hård
4. Immobile