Hjernepatologi Flashcards Preview

6. semester: Patologi > Hjernepatologi > Flashcards

Flashcards in Hjernepatologi Deck (15)
Loading flashcards...
1

Angiv årsager til apoplexia cerebri

85 % af tilfældene: Blodprop i hjernen
15 % af tilfældene: Hjerneblødning (10 % intracerebrale og 5 % subaraknoidale)

2

Angiv årsager til blodpropper i hjernen

1. Trombe (i bifurkaturer i fx circulus arteriosus cerebri)
2. Embolus (fra hjertet: hjerteflimmer, endokarditis, mural trombe efter AMI)

3

Angiv årsagen til epiduralt hæmatom

Overrivning af a. meningea media ifm. traume

4

Hvornår opstår symptomerne oftest ifm. et epiduralt hæmatom?

Inden for 24 timer

5

Angiv årsagen til subduralt hæmatom

Overrivning af brovener

6

Hvornår opstår symptomerne oftest ifm. et subduralt hæmatom?

Inden for 48 timer

7

Hvad er definitionen på apoplexia cerebri?

"En sygdom med hurtig udvikling af fokal eller global cerebral dysfunktion af formodet vaskulær oprindelse med symptomer, som varer mere end 24 timer, eller som fører til død.

8

Hvor længe varer det før man kan se makroskopiske forandringer i hjernen efter en blodprop i hjernen?

1 døgn

9

Hvor længe varer det før man kan se liquefaktionsnekrose i hjernen efter en blodprop i hjernen?

4 døgn

10

Hvor længe varer det før man kan se cystedannelse i hjernen efter en blodprop i hjernen?

3-4 uger

11

Angiv årsagen til subaraknoidal blødning

Ruptur af bæraneurisme på circulus arteriosus cerebri (pga. defekt i media)

12

Angiv mulige årsager til forhøjet intrakranielt tryk

1. Blødning
2. Afløbshindring af cerebrospinalvæske
3. Inflammation (fx meningitis)
4. Abces
5. Tumor

13

Angiv de hyppigste primære tumorer i CNS

1. Glioblastoma multiforme
2. Astrocytom
3. Meningiom
4. Oligodendrogliom

Dog er metastaser den hyppigste tumor i CNS

14

Hvilken deletion er knyttet til oligodendrogliomer?

1p19q-deletionen

15

Hvad er psammomlegemer, og hvor kan de findes?

Psammomlegemer er afrundede kalkaflejringer, der ses ifm:
1. Meningeomer
2. Papillære thyroideakarcinomer
3. Serøse epiteliale ovarietumorer