Hjerte og kar Flashcards Preview

6. semester: Patologi > Hjerte og kar > Flashcards

Flashcards in Hjerte og kar Deck (81)
Loading flashcards...
1

Hvad er de tidlige komplikationer til AMI?

1. Pludselig død pga. arytmi eller hjertesvigt (kardiogent shock)
2. Mitralinsufficiens pga. papillærmuskelruptur
3. Hjertetamponade pga. myokardieruptur
4. Perikarditis pga. inflammation
5. Lungeødem

2

Hvad er de sene komplikationer til AMI?

1. Lungeødem
2. Hjerteinsufficiens
3. Mural trombe (trombedannelse i hjertelumen pga. nedsat kontraktilitet. Embolier kan sendes ud i blodbanen)
4. Ventrikelaneurisme (udvidelse af fibrøst væv)
5. Dresslers syndrom pga. autoimmun reaktion

3

Hvad er de modificerbare risikofaktorer for aterosklerose?

1. Dyslipidæmi
2. Hypertension
3. Rygning
4. Diabetes mellitus
5. Overvægt
6. Mangel på motion
7. Alkohol (stort indtag)

4

Hvad er de ikke-modificerbare risikofaktorer for aterosklerose?

1. Tidligere event (trombe, emboli, AMI)
2. Arvelig disposition (familiær hyperkolesterolæmi)
3. Alder (høj alder øger risikoen)
4. Køn (hankøn øger risikoen)

5

Hvad for neoplastiske lidelser kan opstå i hjertet?

1. Metastaser (malign)
2. Myksom (benign endokardietumor, hyppigst i venstre atrium)
3. Fibroelastom (benign hjerteklapstumor)
4. Primær sarkom

6

Hvad er den hyppigste årsag til endokarditis?

Bakteriel (især streptokokker)

7

Hvad er den hyppigste årsag til myokarditis?

Virus

8

Hvad er den hyppigste årsag til perikarditis?

AMI, uræmi (nyresvigt. Det vides ikke, hvorfor det giver anledning til perikarditis)

9

Hvad disponerer til endokarditis?

1. Hjerteklapmisdannelser
2. Kunstige hjerteklapper
3. Bakteriæmi pga. tandbehandling, kirurgi eller intravenøst stofmisbrug (højresidig)

10

Hvad er splinters?

Petekkier i hud og blødning under neglene pga. små embolier.
Kan skyldes endokarditis.

11

Nævn de fire kardiomyopatier.

1. Dilateret kardiomyopati
2. Hypertrofisk kardiomyopati
3. Restriktiv kardiomyopati
4. Arytmogen højre ventrikel kardiomyopati
Alle kardiomypatierne er arvelige.

12

Hvad er fibrin?

Koagulationsfaktor 1a involveret i den sekundære hæmostase.

13

Hvad er fibrose?

Et organs omdannelse til bindevæv.
Ses fx i hjertet efter AMI, hvilket nedsætter hjertets kontraktilitet og øger risikoen for ventrikelaneurisme.

14

Beskriv de morfologiske forandringer ifm. AMI, herunder deres tidsmæssige relation.

0-4 timer: ingen vævsforandringer
4-24 timer: vævet bliver mørkere og i mikroskopet ses nekrose og akut inflammation (infiltration af neutrofile granulocytter)
1-14 dage: vævet bliver gulligt og i mikroskopet ses fagocytose af døde celler vha. makrofager (risiko for myokardieruptur)
2-6 uger: vævet er gråligt og mikroskopisk ses fibrose (risiko for ventrikelaneurisme)

15

Opstår ødemer på arterie- eller venesiden?

Venesiden, fordi de er permeable for væske.

16

Hvad er symptomerne på AMI?

1. Brystersmerter med udstråling til skulder og arm (oftest venstre)
2. Hjertebanken, lavt blodtryk og bleg
3. Koldsvedende
4. Dyspnø

17

Hvilke markører kan påvises i blod efter myokardieskade?

1. Troponin-I
2. Troponin-T
3. Kreatinkinase isoenzym MB

18

Hvad er incidensen (pr. år) af AMI i Danmark, og hvem er især i risiko?

15.000
Lidt over halvdelen er mænd.
Personer med øget risiko for aterosklerose (se aterosklerotiske risikofaktorer)

19

Hvad er Virchows triade?

Tre faktorer af betydning for udvikling af trombose:
1. Endotelskade, fx aterosklerose
2. Forandring af blodflow, fx turbulent eller nedsat flow pga. aterosklerose
3. Forandring af blodets koagulabilitet, fx pga. cancer

20

Hvad er iskæmi?

Utilstrækkelig blodforsyning og som følge deraf utilstrækkelig iltforsyning

21

Hvad er et infarkt?

Nekrose som følge af iskæmi (utilstrækkelig blodforsyning og som følge deraf utilstrækkelig iltforsyning)

22

Hvad kan fører til en hel eller delvis aflukning af karlumen?

1. Trombe
2. Emboli
3. Aterosklerose
4. Ekstern kompression
5. Spasme
6. Inflammation/infektion
7. Medfødt

23

Hvad er en trombe?

En solid intravaskulær masse, adhærent til karvæggen med hel eller delvis okklusion af karlumen, bestående af komponenter i strømmende blod og dannet in vivo.

24

Hvad er en af de vigtigste årsager til venstresidig hjerteklapsygdom (stenose, insufficiens), og hvad er det karakteristiske symptom?

Årsag: reumatisk hjertesygdom (skader pga. recidiverende gigtfeber - ses i dag kun i udviklingslande)
Symptom: funktionsdyspnø

25

Hvad er dilateret kardiomyopati?

Hjertet er stort og slapt (dilateret), og der er nedsat pumpefunktion.
Kan skyldes viral myokarditis.
Er en hyppig årsag til hjertetransplantation

26

Hvad er hypertrofisk kardiomyopati?

Her er hjertemusklen meget fortykket. Nogen gange er det kun dele af hjertemusklen, andre gange er det hele hjertemusklen. Pumpefunktionen er ofte normal.
Ofte ses uregelmæssig lejring af myocytterne (myocyt disarray).
Hyppig årsag til pludselig død hos unge mennesker.

27

Hvad er restriktiv kardiomyopati?

Hjertemusklen er fyldt med bindevæv i stedet for muskelfibre. Det gør musklen stiv så hjertet har svært ved at fyldes.
Kan skyldes amyloidose.

28

Hvad er arytmogen højre ventrikel kardiomyopati?

Rammer primært højre hjertekammer. Hjertemusklen i højre hjertekammer er fyldt med fedtvæv og bindevæv i stedet for muskelfibre.
Giver anledning til rytmeforstyrrelser med udgangspunkt i højre ventrikel.

29

Hvad er de fem store sygdomsgrupper?

1. Neoplastiske lidelser
2. Ikke-neoplastiske lidelser
3. Inflammatoriske lidelser
4. Vaskulære lidelser
5. Arvelige/medfødte lidelser

30

Nævn tre neoplastiske karlidelser

1. Hæmangiom (benign tumor udgået fra blodkar-endotel, kaldes et jordbærmærke)
2. Lymfangiom og vaskulære malformationer (benign tumor udgået fra lymekar-endotel)
3. Angiosarkom (malign tumor udgået fra kar-endotel, fx er hæmangiosarkom udgået fra blodkar-endotel)