Urinvejenes patologi Flashcards Preview

6. semester: Patologi > Urinvejenes patologi > Flashcards

Flashcards in Urinvejenes patologi Deck (16)
Loading flashcards...
1

Angiv årsager til hæmaturi

1. Urinvejsinfektion (cystitis, pyelonefritis)
2. Blæretumor
3. Glomerulonefritis
4. Urinvejssten og -traume
5. Prostatahyperplasi
6. Schistosomiasis

2

Angiv symptomer ved blæretumor

1. Hæmaturi
2. Dysuri (smerterfuld og hyppig vandladning)
3. Infektioner

3

Angiv årsager til blæretumor

1. Tobaksrygning
2. Farvestoffer i industrien
3. Schistosomiasis

4

95 % af alle blæretumorer er...

... uroteliale
Hvis det er papillomatøst er der tale om "urotelialt papillom". Hvis det udvikler sig malignt vil det ofte blive et karcinom uden keratinisering (transitionelt karcinom)

5

Hvad er forskellen på de papillomatøse og de ulcererede tumorer?

De papillomatøse tumorer er oftest ikke invasive. De ulcererede tumorer vokser altid invasivt.

6

Hvem rammes hyppigst af blæretumorer?

Patienter over 60 år, overvejende mænd.

7

Angiv årsager til prerenalt nyresvigt

Reduceret blodtilførelse
1. Hypovolæmi
2. Hjertesvigt (= kardiogent shock)

8

Angiv årsager til renalt nyresvigt

Acute kidney injury
1. Iskæmi (pga. nefrotoksiske stoffer)
2. Nefritis (pga. infektion eller proteinaflejringer, fx immunkomplekser)

9

Angiv årsager til postrenalt nyresvigt

Reduceret afløb:
1. Prostatahypertrofi
2. Tumorer (prostata, urinblæren, livmoderhalsen)
3. Nyresten

10

Hvad er LUTS?

LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) er symptomer ifm blærens fyldning eller tømning. Det drejer sig om vandladningstrang og -besvær.

11

Hvad er den hyppigste årsag til terminal nyresygdom i DK?

Diabetisk nefropati

12

Hvad er den hyppigste kræftform i nyrerne?

Renalcellekarcinom

13

Hvordan præsenterer minimal change-nefropati sig typisk?

Med nefrotisk syndrom, der er kendetegnet ved proteinuri førende til hypoalbuminæmi og perifere ødemer.

14

Nævn 2 hyppige arsager til forstørret prostata

1. Prostatahyperplasi
2. Prostataadenokarcinom

15

Hvilke 3 forskellige primære maligne tumorer i nyren kan defineres ud fra hver sin histogenetiske derivation?

1. Urotelialt (transitiocellulært) karcinom udgaet fra nyrepelvis
2. Renalcellekarcinom
3. Wilms’ tumor (nefroblastom)

16

Angiv den hyppigst glomerulonefritis og patogenesen bag

IgA-glomerulonefritis
Autoimmunitet (mod glycan) med aflejring af immunkomplekser