Lungepatologi Flashcards Preview

6. semester: Patologi > Lungepatologi > Flashcards

Flashcards in Lungepatologi Deck (22)
Loading flashcards...
1

Giv en oversigt over lungecancere

1. Småcellede lungecancere (SCLC, 15 % af alle lungekarcinomer)
- Ligger ofte centralt

2. Non-småcellede lungecancere (NSCLC):
a. Adenokarcinom (45%)
- Ofte perifert
b. Planocellulært karcinom (30 %) - skyldes metaplasi fra respirationsvejsepitel til pladeepitel og i den proces kan der ske dysplasi.
- Ofte centralt
c. Storcellet karcinom (10 %)
- Både centralt og perifert

2

Hvilken betydning har lokalisationen af lungetumor for prøvetagning ifm. diagnosticering?

Centralt beliggende tumorer vil biopteres gennem bronkierne, mens perifere tumorer kan tilgås vha. finnålsbiopsi.

3

Hvilke hændelser er involveret i patogenesen for SCLC og planocellulært karcinom i lungerne?

Rygning, der fører til:
1. Overekspression af MYC-onkogenet
2. Mutationer i tumorsuppressorgener: FHIT, p53 og Rb

4

Hvilke hændelser er involveret i patogenesen for adenokarcinom i lungerne?

Ofte rygning*, der fører til:
1. Mutationer i genet for KRAS (onkogen)
2. Mutationer i genet for EGFR (onkogen)
3. Inversion og fusion af ALK-genet med EML4-genet (onkogen)

Desuden
*20 % af patienterne med lungeadenokarcinom er dog ikke-rygere.

5

Hvor stor en andel af lungeadenokarcinomerne har EGFR-mutation, og hvilken betydning har det for behandlingen?

10 %
Denne gruppe kan tilbydes målrettet behandling i form af EGFR-tyrosinkinaseinhibitor

6

Hvor stor en andel af lungeadenokarcinomerne har ALK-EML4-fusion, og hvilken betydning har det for behandlingen?

5 %
Denne gruppe kan tilbydes målrettet behandling i form af ALK-inhibitor.

7

Hvordan påvises inversion og fusion af ALK-genet med EML4-genet?

FISH (break apart)

8

SCLC og NSCLC behandles forskelligt. Hvorledes?

SCLC: kemoterapi, fordi disse celler deler sig hastigt. Kirurgi er ofte for sent, fordi SCLC metastaserer meget hurtigt.
NSCLC: kirurgisk fjernelse

9

Giv en oversigt over pneumonier

1. Lobær pneumoni
2. Lobulær pneumoni (bronkopneumoni)
3. Interstitiel pneumoni

10

Hvilke lungeafsnit er involveret ved lobær pneumoni?

Infiltratet omfatter en del af eller en hel lungelap

11

Hvilke lungeafsnit er involveret ved lobulær pneumoni?

Spredte, multiple Infiltrater i oftest flere lungelapper

12

Hvilke lungeafsnit er involveret ved interstitiel pneumoni?

Alveolerne

13

Hvad er patogenesen for interstitiel pneumoni?

Viral infektion

14

Hvad er patogenesen for lobær og lobulær pneumoni?

Bakteriel infektion

15

Hvem rammes af lobær pneumoni?

Ellers helt raske mennesker

16

Hvem rammes af lobulær pneumoni?

Spædbørn, ældre og immunsvækkede

17

Angiv symptomer på lungecancer

1. Hoste i mere end seks uger
2. Hæmoptyse
3. Åndenød
4. Træthed
5. Brystsmerter

18

Giv en oversigt over kronisk obstruktive lungesygdomme

1. Kronisk bronkitis
2. Emfysem
3. Bronkieektasi

19

Definér kronsik bronkitis

"En tilstand med persisterende hoste og ekspektoration i mindst tre måneder i to på hinanden følgende år, hvor anden årsag til symptomerne ikke kan påvises"

20

Definér emfysem

"Udvidelse af luftvejene perifert for den terminale bronkiole og er associeret med permanent destruktion af elastisk lungevæv"

21

Definér bronkiektasi

"En irreversibel dilatation af bronkier og bronkioler forårsaget af kroniske, destruerende og nekrotisernede infektioner"

22

Angiv komplikationer til emfysem

Sekundær pulmonal hypertension grundet hypoxiudløst vasokonstriktion i lungerne. Pulmonal hypertension er et problem fordi det øger hjertets arbejde (højresidig hypertrofi = cor pulmonale).