Endokrinpatologi Flashcards Preview

6. semester: Patologi > Endokrinpatologi > Flashcards

Flashcards in Endokrinpatologi Deck (16)
Loading flashcards...
1

Nævn signalveje for hormonsekretion

1. Humoral (fx registrering af serumcalcium)
2. Neural (fx adrenalinfrisættelse)
3. Hormonal (hormonstimulering mellem hypothalamus, hypofysen og kirtel*)

*Thyroidea, binyrebark, gonader

2

Ifm. endokrinologi kan vanlige cytologiske kriterier ikke anvendes. Hvad adskiller da en malign neoplasi fra en benign?

1. Karinvasion
2. Kapselgennemvækst
3. Nekrose (binyrebarkkarcinom)

3

Angiv årsager til thyroideahyperplasi (= struma)

1. Hashimoto (hypofunktion pga. autoimmun destruktion)
2. Jodmangel struma (normal funktion eller hyperfunktion)
3. Mb. Basedow/Graves (hyperfunktion pga. agonistiske antistoffer)

Hypofunktion = hypothyroidisme
Hyperfunktion = hyperthyroidisme

4

Angiv én benign neoplasi i gl. thyroidea

Follikulært adenom

5

Angiv maligne neoplasier i gl. thyroidea

1. Follikulært karcinom
2. Papillært karcinom (orphan Annie eyes nuclei,
psammomlegemer og BRAF-mutationer)
3. Anaplastisk karcinom
4. Medullært karcinom (neuroendokrin, udgår fra C-celler, calcitonin kan påvises vha. immunhistokemi)

C-celler, der secenerer kalcitonin, er parafollikulære thyroideaceller.
CaSR findes på cellerne i gl. parathyroidea

6

Angiv symptomer på hyperthyroidisme (= hyperfunktion, fx morbus Basedow/Graves)

1. Tremor mannum
2. Vægttab
3. Varmeintolerance
4. Svedtendens
5. Takykardi og systolisk hypertension
6. Oligomenore (abnormt sjældne og/eller sparsomme menstruationer)

7

Angiv den hyppigste cancerform i det endokrine system

Thyroideakarcinom

8

Angiv incidensen af thyroideakarcinomer i Danmark

200

9

Giv en oversigt over neuroendokrine tumorer

1. Det medullære thyroideakarcinom
2. Småcellet lungekarcinom
3. Karcinoidtumor (nedre respirationsveje, intestinalkanalen)
4. Fæokromocytom (binyremarven)
5. Paragangliom (fæokromocytom udviklet uden for binyrerne)
6. Insulinom (pancreas' ø-væv)

10

Angiv symptomerne på fæokromocytom

Symptomer på hyperfunktion af det
sympatiske nervesystem:
1. Hyperglykæmi
2. Hypertension
3. Hjertebanken
4. Svedtendens
5. Hovedpine

11

Definér fæokromocytom

Katekolaminsecernerende neoplastisk proces i binyremarven. Oftest benign, men 10 % er maligne.

12

Angiv incidensen af fæokromocytom årligt i Danmark

10

13

Hvilke aldersgrupper diagnoticeres typisk med fæokromocytom?

Alle aldre

14

Hvad er MEN (Multipel Endokrin Neoplasi)

Forekomst af neoplasier i flere endokrine organer. MEN-typen afgøres af kombinationen af endokrine organer, der er involveret (fæokromocytom hører fx til MEN2A og MEN2B).

15

Giv en oversigt over årsager til binyrebarkinsufficiens (= nedsat funktion)

1. Primær (kronisk) - Addison
a. TB
b. autoimmune lidelser

2. Sekundær (akut)
a. længerevarende kortisolbehandling, der pludseligt afbrydes
b. binyreinfarcering (pga. meningokoksepsis eller nyrevenetrombose)

16

Giv en oversigt over neoplasi i binyrerne

1. Neoplasi i binyremarven
a. Benign/malign: fæokromocytom

2. Neoplasi i binyrebarken
a. Benign: binyrebarkadenom (oftest normal funktion)
b. Malign: binyrebarkkarcinom
 - Primær (sjælden – fører ofte til hyperfunktion)
 - Sekundær (ofte fra lunger)