Mandlige genitalier Flashcards Preview

6. semester: Patologi > Mandlige genitalier > Flashcards

Flashcards in Mandlige genitalier Deck (3)
Loading flashcards...
1

Angiv neoplastiske årsager til testikelhævelse

1. Germinalcelletumorer (udgør 95 % af alle testistumorer):
a. Seminom
b. Non-seminom (embryonalt karcinom, teratom, choriokarcinom, blommesækstumor - dvs. ligesom germinalcelletumorer i ovarierne).

2. Non-germinalcelletumorer:
a. Leydigcelletumor (hører til sex cord stroma tumorer i ovarierne)
b. Sertolicelletumor (hører til sex cord stroma tumorer i ovarierne)
c. Malignt lymfom (oftest DSB!)

2

Angiv en tumormarkør for blommesækstumorer

Alfa-FøtoProtein (AFP)
AFP er desuden tumormarkør for levercancer.

3

Angiv en tumormarkør for choriokarcinomer

humant ChorioGonadotropin (hCG), hvilket kan give anledning til gynækomasti hos mænd