Leverpatologi Flashcards Preview

6. semester: Patologi > Leverpatologi > Flashcards

Flashcards in Leverpatologi Deck (16)
Loading flashcards...
1

Hvad kendetegner steatose?

Ophobning af fedt (= fedtforandring/-degeneration)

Reversibel celleskade kan skyldes ophobning af:
- Vand, hvilket resulterer i såkaldt parenkymatøs forandring (fx ballooning ifm. steatohepatitis)
- Fedt, hvilket resulterer i såkaldt fedtforandring (fx steatose i leveren)
- Proteiner, hvilket resulterer i såkaldt hyalin forandring (fx Mallory-legemer ifm. steatohepatitis)
- Andre ting (fx jern, der fører til hæmakromatose i leveren)

2

Hvad kendetegner steatohepatitis

1. Mallory-legemer (= ophobning af protein = hyalin forandring)
2. Ballooning (= ophobning af vand = parenkymatøs/hydrop forandring)
3. Infiltration af neutrofile granulocytter
4. Pericellulær fibrose
5. Nekrose
6. Steatose (= ophobning af fedt = fedtforandring/-degeneration)

Reversibel celleskade kan skyldes ophobning af:
- Vand, hvilket resulterer i såkaldt parenkymatøs forandring (fx ballooning ifm. steatohepatitis)
- Fedt, hvilket resulterer i såkaldt fedtforandring (fx steatose i leveren)
- Proteiner, hvilket resulterer i såkaldt hyalin forandring (fx Mallory-legemer ifm. steatohepatitis)
- Andre ting (fx jern, der fører til hæmakromatose i leveren)

Bemærk at fibrosen og nekrosen altså ikke er reversible celleskader.

3

Hvilken farvemetode påviser fibrose

Masson-trikrom

4

Angiv symptomerne på akut leverlidelse (fx hepatitis)

1. Almen symptomer (kvalme/utilpashed)
2. Ømhed i højre ribbenskurvatur
3. Ikterus, porterfarvet urin og kitfarvet fæces
4. Let temperaturforhøjelse

5

Angiv symptomerne på kronisk leverlidelse (fx cirrose)

1. Øget blødningstendens (nedsat produktion af koagulationsfaktorer)
2. Ascites (nedsat albuminproduktion og ned aldosteronnedbrydning)
3. Portal hypertension (kan give anledning til splenomegali og varicer, herunder øsophagusvaricer, hæmorider og caput medusa)
4. Hepatisk encephalopati (toksiske stoffer bliver ikke nedbrudt i leveren, giver leverkoma)

6

Hvilke leversygdomme kan ses som følge af alkoholindtag?

1. Steatose
2. Steatohepatitis
3. Cirrose
4. Hepatocellulært karcinom

Bemærk at steastose kan føre til steatohepatitis, steatohepatitis kan føre til cirrose og cirrose øger risikoen for hepatocellulært karcinom.

7

Angiv den hyppigste tumor i leveren

Metastaser, men hepatocellulært karcinom er den hyppigste primær tumor. Næsthyppigst er det kolangiocellulære karcinom. Herefter kommer hepatoblastom og angiosarkom

8

Angiv årsager til steatose og steatohepatitis

1. Alkoholmisbrug
2. Adipositas
3. T2DM

9

Hvad kendetegner cirrose

1. Diffus leveraffektion med forandret leverarkitektur
2. Fibrose
3. Regenerationsnoduli

10

Nævn de hyppigste årsager til cirrose i Danmark og globalt

Danmark: alkoholisk steatohepatitis
Globalt: viralt betinget hepatitis

11

Angiv årsager til portal hypertension

Præ- og posthepatisk kan tromber, tumorer og andre forsnævringer obstruere blodkar
Intrahepatisk kan cirrose vanskeliggøre blodgennemstrømingen.

12

Hvilken form for bilirubin ophobes ved præhepatisk hyperbilirubinæmi (fx pga. hæmolyse)

Mest ukonjugeret bilirubin

13

Hvilken form for bilirubin ophobes ved intrahepatisk hyperbilirubinæmi (fx pga. hepatitis, cirrose eller lægemidler)

Både ukonjugeret og konjugeret bilirubin

14

Hvilken form for bilirubin ophobes ved posthepatisk hyperbilirubinæmi (fx pga. mekanisk obstruktion af galdevejene)

Konjugeret bilirubin

15

Nævn den hyppigste årsag til kronisk hepatitis i Danmark

HCV

16

Angiv årsager til pancreatitis

1. Toksisk: alkoholmisbrug
2. Obstruktion: galdesten eller tumor