Grzybki Flashcards Preview

Farmakologia 2 > Grzybki > Flashcards

Flashcards in Grzybki Deck (45):
1

amfoterycyna B - mechanizm

-przyłącza się do ergosteroli w błonie
-tworzy pory w błonie

2

amfoterycyna B - forma podania

koloid dożylnie

3

amfoterycyna B - wpływ na grzyby

grzybobójczy

4

amfoterycyna B - zastosowanie

ciężkie grzybice narządowe wywołane przez Candida, Aspergillus

5

amfoterycyna B - w której fazie leczenia?

-w początkowej
-później wjeżdżają azole

6

amfoterycyna B - czy może być łączona z azolami?

nie, bo one hamują syntezę ergosterolu
-a amfoterycyna B działa poprzez przyłączanie się do ergosterolu

7

amfoterycyna B - rodzaje skutków ubocznych

- natychmiastowe (niemal u wszystkich pacjentów)
-powoli się rozwijające

8

natychmiastowe skutki uboczne amfoterycyny B

-gorączka
-dreszcze
-skurcze mięśni
-spadek CTK

9

długofalowe skutki uboczne amfoterycyny B

-nefrotoksyczność (niemal u wszystkich) - kwasica cewkowa, utrata potasu i magnezu
-hepatotoksyczność
-niedokrwistość (brak EPO)
-podanie do CSF - objawy zapalenia opon

10

zalety liposomalnych form amfoterycyny B

-nieco lepsza skuteczność
-mniej skutków ubocznych natychmiastowych
-mniejsza nefrotoksyczność

11

flucytozyna - mechanizm

-flucytozyna -> fluorouracyl -> fdUMP + FUTP
-fdUMP - hamuje syntezę DNA
-FUTP - hamuje syntezę RNA

12

flucytozyna - z czym podawana?

z azytromycyną B (synergizm)

13

flucytozyna + amfoterycyna B - zastosowanie

-kryptokokowe zapalenie opon
-zapalenie wsierdzia przez candida

14

skutki uboczne flucytozyny

-uszkodzenie szpiku
-uszkodzenie wątroby

15

azole - podział

1. imidazole
-ketokonazol
-mikonazol
-klotrymazol
2. triazole
-itrakonazol
-flukonazol
-worykonazol
-pozakonazol

16

azole - mechanizm

-hamują P450 grzyba -> hamują syntezę ergosterolu

17

azole - spektrum

szerokie
-Candida
-Aspergillus
-Cryptococcus (itrakonazol, worykonazol, pozakonazol)

18

co silniej hamuje ludzkie P450 - traizole czy imidazole?

imidazole - więc więcej skutków ubocznych

19

ketokonazol a P450

silnie hamuje

20

najczęściej stosowany azol

flukonazol

21

lek z wyboru w grzybicy OUN

flukonazol (dobrze przenika do oun)

22

flukonazol a P450

niewielki wpływ

23

lek do grzybic układu moczowego

worykonazol

24

worykonazol a P450

-hamuje słabiej niż ketokonazol
-ale hamuje izoformy CYP3A4 - interakcje

25

skutek uboczny worykonazolu

zaburzenia widzenia

26

itrakonazol dożylnie

zawiera cyklodekstryny -> nefrotoksyczność

27

worykonazol dożylnie

zawiera cyklodekstryny -> nefrotoksyczność

28

z jakimi lekami nie wolno stosować pozakonazolu?

-przedłużającymi QT
-bo hamuje on CYP3A4

29

jakie azole są aktywne wobec aspergillus?

-itrakonazol
-worykonazol
-pozakonazol
-isawukonazol

30

jaki azol w formie dożylnej jest bezpieczny dla nerek?

isawukonazol

31

który azol jest w postaci proleku?

isawukonazol - siarczan isowukonazolium

32

SU azoli

-wszystkie hamują P450 -> blok metabolzimu hormonów
-hamowanie rozkładu estrogenu -> ginekomastia

33

echinokandyny

-kaspofungina
-mikafungina
-anidulofungina

34

echinokandyny - mechanizm

-hamują syntezę b-glukanu ściany

35

echinokandyny - wpływ na grzyby

grzybobójcze

36

echinokandyny - wskazania

Candida i Aspergillus oporne na inne leki

37

do czego nie nadają się echinokandyny?

do leczenie grzybic oun i ukłądu moczowego (bo tam słabo penetrują)

38

z czym nie wolno łączyć kaspofunginy?

-z cyklosporyną
-bo uszkodzenie wątroby

39

SU po dożylnym podaniu anidulofunginy?

degranulacja mstocytów

40

inhibitory epoksydazy skwalenowej

-terbinafina
-butenafina
-naftyfina

41

inhibitory epoksydazy skwalenowej - mechanizm

-hamują powstawanie ergosterolu
-hamują zwijanie skwalenu w lanosterol

42

inhibitory epoksydazy skwalenowej - wpływ na grzyby

grzybobójcze

43

inhibitory epoksydazy skwalenowej - zastosowanie

grzybice skóry i paznokci

44

inhibitory epoksydazy skwalenowej - forma podania

-terbinafina - doustnie ( 3 miesiące w grzybicy paznokci)
-butenafina, naftyfina - tylko miejscowo jako zele, lakiery

45

terbinafina a P450

nie wpływa