inhibitory ACE Flashcards Preview

Farmakologia 2 > inhibitory ACE > Flashcards

Flashcards in inhibitory ACE Deck (12):
1

leki bezpośrednio działające

-kaptopryl
-alacepryl
-moweltypryl

2

prekursory leków

-chinapryl
-cylazapryl
-benazepryl
-enalapryl
-fozynopryl
-peryndopryl
-ramipryl
-trandolapryl

3

ihnibitory osoczowe - hamujące glównie krążącą ACE

-kaptopryl
-enalapryl
-cylazapryl
-benazepryl

4

ihibitory tkankowe - wysoce lipofilne

-chinapryl
-fozynopryl
-peryndopryl
-ramipryl
-trandolapryl

5

inh ACE - wskazania

-nadciśnienie
-przewlekła niewydolność krążenia
-zawał serca
-nefropatia cukrzycowa
-stabilna choroba wieńcowa

6

wskazania inh osoczowych

-nadciśnienie
-niewydolność serca

7

nowe wskazania inh tkankowych

-zapobieganie powikłaniom cukrzycy
-choroba niedokrwienna serca
-zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym
-zapobieganie niedokrwiennym udarom mózgu

8

dlaczego inh ACE w niewydolnosci serca?

-spadek afterload
-ochrona przed nadmiernym pobudzeniem RAA
-zmniejszają częstość arytmii komorowych

9

dlaczego inh ACE w nefropatii cukrzycowej?

-zmniejszają albuminurię
-obniżają ciśnienie wewnątrznerkowe
-poprawiają filtrację

10

inh ACE - przeciwwskazania

-obustronne zwężęnie t nerkowej (albo jedno gdy jedna nerka)
-choroby nerek autoimmuno
-ciężka niewydolność nerek
-neutropenia
-hiperkaliemia
-ciąża
-obrzęk naczynioruchowy

11

inh ACE - SU

-duży spadek CTK po pierwszej dawce
-suchy kaszel
-obrzęk Quinckego
-pokrzywka alergiczna
-neutropenia
-hiperkaliemia
-białkomocz
-niewydolność nerek
-teratogenność

12

z czym nie wolno łączyć inh ACE?

-sole potasowe
-diuretyki oszczędzające potas