HSKLevel5-6 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel5-6 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel5-6 Deck (200):
1

请求

qing3 qiu2

2

课程

ke4 cheng2

3

调皮

tiao2 pi2

4

调整

tiao2 zheng3

5

谈判

tan2 pan4

6

资金

zi1 jin1

7

资格

zi1 ge2

8

资料

zi1 liao4

9

资源

zi1 yuan2

10

赶快

gan3 kuai4

11

赶紧

gan3 jin3

12

起来

qi3 lai2

13

透明

tou4 ming2

14

逐步

zhu2 bu4

15

di4

16

dou4

17

通讯

tong1 xun4

18

通常

tong1 chang2

19

造成

zao4 cheng2

20

部门

bu4 men2

21

部分

bu4 fen5

22

配合

pei4 he2

23

酒吧

jiu3 ba1

24

ling2

25

难怪

nan2 guai4

26

难看

nan2 kan4

27

预订

yu4 ding4

28

预防

yu4 fang2

29

预报

yu4 bao4

30

高档

gao1 dang4

31

高速公路

gao1 su4 gong1 lu4

32

lang2

33

流传

liu2 chuan2

34

假如

jia3 ru2

35

假装

jia3 zhuang1

36

偶然

ou3 ran2

37

剪刀

jian3 dao1

38

唯一

wei2 yi1

39

商业

shang1 ye4

40

商品

shang1 pin3

41

quan1

42

培养

pei2 yang3

43

基本

ji1 ben3

44

dui1

45

qu3

46

婚礼

hun1 li3

47

婚姻

hun1 yin1

48

宿舍

su4 she4

49

寂寞

ji4 mo4

50

密切

mi4 qie4

51

常识

chang2 shi2

52

彩虹

cai3 hong2

53

悠久

you1 jiu3

54

情绪

qing2 xu4

55

情景

qing2 jing3

56

惭愧

can2 kui4

57

据说

ju4 shuo1

58

排队

pai2 dui4

59

排球

pai2 qiu2

60

接近

jie1 jin4

61

接待

jie1 dai4

62

接着

jie1 zhe5

63

接触

jie1 chu4

64

控制

kong4 zhi4

65

推广

tui1 guang3

66

推荐

tui1 jian4

67

推辞

tui1 ci2

68

措施

cuo4 shi1

69

描写

miao2 xie3

70

jiu4

71

救护车

jiu4 hu4 che1

72

教训

jiao4 xun5

73

教材

jiao4 cai2

74

教练

jiao4 lian4

75

xie2

76

梳子

shu1 zi5

77

液体

ye4 ti3

78

dan4

79

深刻

shen1 ke4

80

清淡

qing1 dan4

81

球迷

qiu2 mi2

82

yang3

83

gai4

84

着凉

zhao2 liang2

85

zheng1

86

移民

yi2 min2

87

移动

yi2 dong4

88

粘贴

zhan1 tie1

89

绳子

sheng2 zi5

90

维护

wei2 hu4

91

综合

zong1 he2

92

脖子

bo2 zi5

93

营业

ying2 ye4

94

营养

ying2 yang3

95

虚心

xu1 xin1

96

she2

97

谜语

mi2 yu3

98

象征

xiang4 zheng1

99

象棋

xiang4 qi2

100

辅导

fu3 dao3

101

逻辑

luo2 ji5

102

tong2

103

yin2

104

随时

sui2 shi2

105

领导

ling3 dao3

106

领域

ling3 yu4

107

鸽子

ge1 zi5

108

黄瓜

huang2 gua1

109

黄金

huang2 jin1

110

lei4

111

li2

112

理由

li3 you2

113

理论

li3 lun4

114

li4

115

傍晚

bang4 wan3

116

博物馆

bo2 wu4 guan3

117

善于

shan4 yu2

118

善良

shan4 liang2

119

han3

120

ta3

121

尊敬

zun1 jing4

122

属于

shu3 yu2

123

fu2

124

强调

qiang2 diao4

125

强烈

qiang2 lie4

126

悲观

bei1 guan1

127

愤怒

fen4 nu4

128

慌张

huang1 zhang1

129

掌握

zhang3 wo4

130

ti2

131

提问

ti2 wen4

132

提纲

ti2 gang1

133

提倡

ti2 chang4

134

cha1

135

敬爱

jing4 ai4

136

景色

jing3 se4

137

智慧

zhi4 hui4

138

曾经

ceng2 jing1

139

最初

zui4 chu1

140

chao2

141

朝代

chao2 dai4

142

期间

qi1 jian1

143

期待

qi1 dai4

144

棉花

mian2 hua5

145

bang4

146

温柔

wen1 rou2

147

温暖

wen1 nuan3

148

游览

you2 lan3

149

zhu3

150

痛快

tong4 kuai4

151

痛苦

tong4 ku3

152

登记

deng1 ji4

153

登机牌

deng1 ji1 pai2

154

短信

duan3 xin4

155

硬币

ying4 bi4

156

硬件

ying4 jian4

157

确认

que4 ren4

158

确定

que4 ding4

159

程序

cheng2 xu4

160

程度

cheng2 du4

161

shui4

162

窗帘

chuang1 lian2

163

等于

deng3 yu2

164

等待

deng3 dai4

165

等候

deng3 hou4

166

答应

da1 ying5

167

zi3

168

缓解

huan3 jie3

169

编辑

bian1 ji2

170

缘故

yuan2 gu4

171

联合

lian2 he2

172

舒适

shu1 shi4

173

zhuang1

174

装饰

zhuang1 shi4

175

谦虚

qian1 xu1

176

赔偿

pei2 chang2

177

chen4

178

趋势

qu1 shi4

179

道理

dao4 li3

180

道德

dao4 de2

181

遗憾

yi2 han4

182

销售

xiao1 shou4

183

suo3

184

guo1

185

隔壁

ge2 bi4

186

雄伟

xiong2 wei3

187

集中

ji2 zhong1

188

集体

ji2 ti3

189

雇佣

gu4 yong1

190

落后

luo4 hou4

191

cui1

192

sha3

193

xiang4

194

勤劳

qin2 lao2

195

勤奋

qin2 fen4

196

嗓子

sang3 zi5

197

jia4

198

微笑

wei1 xiao4

199

想念

xiang3 nian4

200

想象

xiang3 xiang4