HSKLevel6-10 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel6-10 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel6-10 Deck (200):
1

预先

yu4 xian1

2

预言

yu4 yan2

3

预料

yu4 liao4

4

预期

yu4 qi1

5

预算

yu4 suan4

6

预赛

yu4 sai4

7

验收

yan4 shou1

8

验证

yan4 zheng4

9

高考

gao1 kao3

10

高尚

gao1 shang4

11

高明

gao1 ming2

12

高峰

gao1 feng1

13

高涨

gao1 zhang3

14

高超

gao1 chao1

15

高潮

gao1 chao2

16

朗读

lang3 du2

17

狼狈

lang2 bei4

18

凌晨

ling2 chen2

19

索性

suo3 xing4

20

索赔

suo3 pei2

21

流氓

liu2 mang2

22

流通

liu2 tong1

23

流浪

liu2 lang4

24

流露

liu2 lu4

25

留念

liu2 nian4

26

留神

liu2 shen2

27

留恋

liu2 lian4

28

假设

jia3 she4

29

假使

jia3 shi3

30

偏见

pian1 jian4

31

偏差

pian1 cha1

32

偏偏

pian1 pian1

33

偏僻

pian1 pi4

34

做东

zuo4 dong1

35

做主

zuo4 zhu3

36

停泊

ting2 bo2

37

停顿

ting2 dun4

38

停滞

ting2 zhi4

39

偿还

chang2 huan2

40

dou1

41

凑合

cou4 he5

42

剪彩

jian3 cai3

43

fu4

44

副作用

fu4 zuo4 yong4

45

勘探

kan1 tan4

46

唯独

wei2 du2

47

唾沫

tuo4 mo5

48

ken3

49

商标

shang1 biao1

50

sha2

51

la1

52

啰唆

luo1 suo5

53

圈套

quan1 tao4

54

培训

pei2 xun4

55

培育

pei2 yu4

56

基因

ji1 yin1

57

基地

ji1 di4

58

基金

ji1 jin1

59

堆积

dui1 ji1

60

堕落

duo4 luo4

61

堵塞

du3 se4

62

奢侈

she1 chi3

63

婴儿

ying1 er2

64

寂静

ji4 jing4

65

寄托

ji4 tuo1

66

密封

mi4 feng1

67

密度

mi4 du4

68

崇拜

chong2 bai4

69

崇高

chong2 gao1

70

崇敬

chong2 jing4

71

崩溃

beng1 kui4

72

崭新

zhan3 xin1

73

常务

chang2 wu4

74

常年

chang2 nian2

75

庸俗

yong1 su2

76

弹性

tan2 xing4

77

彩票

cai3 piao4

78

得力

de2 li4

79

得天独厚

de2 tian1 du2 hou4

80

得不偿失

de2 bu4 chang2 shi1

81

得罪

de2 zui4

82

徘徊

pai2 huai2

83

患者

huan4 zhe3

84

悬念

xuan2 nian4

85

悬挂

xuan2 gua4

86

悬崖峭壁

xuan2 ya2 qiao4 bi4

87

情节

qing2 jie2

88

情形

qing2 xing2

89

情报

qing2 bao4

90

情理

qing2 li3

91

惊动

jing1 dong4

92

惊讶

jing1 ya4

93

惊奇

jing1 qi2

94

惋惜

wan3 xi1

95

惦记

dian4 ji4

96

惯例

guan4 li4

97

peng3

98

据悉

ju4 xi1

99

掀起

xian1 qi3

100

授予

shou4 yu3

101

tao1

102

qia1

103

排斥

pai2 chi4

104

排放

pai2 fang4

105

排除

pai2 chu2

106

探讨

tan4 tao3

107

探测

tan4 ce4

108

探索

tan4 suo3

109

探望

tan4 wang4

110

接连

jie1 lian2

111

推论

tui1 lun4

112

推测

tui1 ce4

113

推理

tui1 li3

114

推销

tui1 xiao1

115

推翻

tui1 fan1

116

掩护

yan3 hu4

117

掩饰

yan3 shi4

118

掩盖

yan3 gai4

119

描绘

miao2 hui4

120

敏捷

min3 jie2

121

敏锐

min3 rui4

122

敏感

min3 gan3

123

救济

jiu4 ji4

124

教养

jiao4 yang3

125

断定

duan4 ding4

126

断绝

duan4 jue2

127

断断续续

duan4 duan4 xu4 xu4

128

旋转

xuan2 zhuan3

129

旋律

xuan2 lv4

130

shao1

131

梦想

meng4 xiang3

132

检讨

jian3 tao3

133

检验

jian3 yan4

134

欲望

yu4 wang4

135

毫无

hao2 wu2

136

毫米

hao2 mi3

137

涮火锅

shuan4 huo3 guo1

138

淘气

tao2 qi4

139

淘汰

tao2 tai4

140

淡水

dan4 shui3

141

淡季

dan4 ji4

142

深沉

shen1 chen2

143

深情厚谊

shen1 qing2 hou4 yi4

144

深奥

shen1 ao4

145

混合

hun4 he2

146

混乱

hun4 luan4

147

混浊

hun4 zhuo2

148

混淆

hun4 xiao2

149

淹没

yan1 mo4

150

清洁

qing1 jie2

151

清除

qing1 chu2

152

清真

qing1 zhen1

153

清晨

qing1 chen2

154

清理

qing1 li3

155

清晰

qing1 xi1

156

清澈

qing1 che4

157

清醒

qing1 xing3

158

渔民

yu2 min2

159

渗透

shen4 tou4

160

渠道

qu2 dao4

161

烹饪

peng1 ren4

162

爽快

shuang3 kuai4

163

猖狂

chang1 kuang2

164

猛烈

meng3 lie4

165

痕迹

hen2 ji4

166

盖章

gai4 zhang1

167

盗窃

dao4 qie4

168

盘旋

pan2 xuan2

169

cheng2

170

盛开

sheng4 kai1

171

盛产

sheng4 chan3

172

盛行

sheng4 xing2

173

盛情

sheng4 qing2

174

mi1

175

眼下

yan3 xia4

176

眼光

yan3 guang1

177

眼色

yan3 se4

178

眼神

yan3 shen2

179

着手

zhuo2 shou3

180

着迷

zhao2 mi2

181

着重

zhuo2 zhong4

182

着想

zhuo2 xiang3

183

章程

zhang1 cheng2

184

符号

fu2 hao4

185

笨拙

ben4 zhuo1

186

笼罩

long3 zhao4

187

粗鲁

cu1 lu3

188

维生素

wei2 sheng1 su4

189

维修

wei2 xiu1

190

维持

wei2 chi2

191

聋哑

long2 ya3

192

职务

zhi2 wu4

193

职位

zhi2 wei4

194

职能

zhi2 neng2

195

脱离

tuo1 li2

196

船舶

chuan2 bo2

197

萌芽

meng2 ya2

198

著作

zhu4 zuo4

199

虚伪

xu1 wei3

200

虚荣

xu1 rong2