HSKLevel6-5 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel6-5 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel6-5 Deck (200):
1

keng1

2

坚韧

jian1 ren4

3

坚固

jian1 gu4

4

坚定

jian1 ding4

5

坚实

jian1 shi2

6

坚硬

jian1 ying4

7

坟墓

fen2 mu4

8

声势

sheng1 shi4

9

声明

sheng1 ming2

10

声誉

sheng1 yu4

11

妥协

tuo3 xie2

12

妥当

tuo3 dang5

13

妥善

tuo3 shan4

14

孝顺

xiao4 shun5

15

完毕

wan2 bi4

16

完备

wan2 bei4

17

宏伟

hong2 wei3

18

宏观

hong2 guan1

19

局势

ju2 shi4

20

局限

ju2 xian4

21

局面

ju2 mian4

22

局部

ju2 bu4

23

屁股

pi4 gu5

24

层出不穷

ceng2 chu1 bu4 qiong2

25

层次

ceng2 ci4

26

cha4

27

岗位

gang3 wei4

28

岛屿

dao3 yu3

29

帐篷

zhang4 peng5

30

床单

chuang2 dan1

31

序言

xu4 yan2

32

应酬

ying4 chou5

33

应邀

ying4 yao1

34

形态

xing2 tai4

35

忌讳

ji4 hui4

36

忍受

ren3 shou4

37

忍耐

ren3 nai4

38

志气

zhi4 qi4

39

忧郁

you1 yu4

40

快活

kuai4 huo5

41

怀孕

huai2 yun4

42

戒备

jie4 bei4

43

扭转

niu3 zhuan3

44

扮演

ban4 yan3

45

扰乱

rao3 luan4

46

批发

pi1 fa1

47

批判

pi1 pan4

48

技巧

ji4 qiao3

49

技能

ji4 neng2

50

把手

ba3 shou3

51

把关

ba3 guan1

52

把戏

ba3 xi4

53

抑制

yi4 zhi4

54

投机

tou2 ji1

55

投降

tou2 xiang2

56

投掷

tou2 zhi4

57

投票

tou2 piao4

58

zhe2

59

折腾

zhe1 teng5

60

折磨

zhe2 mo2

61

抚养

fu3 yang3

62

抛弃

pao1 qi4

63

抢劫

qiang1 jie2

64

抢救

qiang3 jiu4

65

报仇

bao4 chou2

66

报社

bao4 she4

67

报到

bao4 dao4

68

报复

bao4 fu4

69

报答

bao4 da2

70

报销

bao4 xiao1

71

报酬

bao4 chou5

72

拟定

ni3 ding4

73

改良

gai3 liang2

74

攻击

gong1 ji1

75

攻克

gong1 ke4

76

时光

shi2 guang1

77

时机

shi2 ji1

78

时而

shi2 er2

79

时事

shi2 shi4

80

时差

shi2 cha1

81

时常

shi2 chang2

82

时装

shi2 zhuang1

83

旷课

kuang4 ke4

84

杜绝

du4 jue2

85

shu4

86

束缚

shu4 fu4

87

杠杆

gang4 gan3

88

条约

tiao2 yue1

89

条理

tiao2 li3

90

条款

tiao2 kuan3

91

来历

lai2 li4

92

来源

lai2 yuan2

93

极限

ji2 xian4

94

极端

ji2 duan1

95

步伐

bu4 fa2

96

沉闷

chen2 men4

97

沉思

chen2 si1

98

沉重

chen2 zhong4

99

沉淀

chen2 dian4

100

沉着

chen2 zhuo2

101

沐浴

mu4 yu4

102

没辙

mei2 zhe2

103

泛滥

fan4 lan4

104

灵敏

ling2 min3

105

灵感

ling2 gan3

106

灵魂

ling2 hun2

107

灾难

zai1 nan4

108

灿烂

can4 lan4

109

犹如

you2 ru2

110

ding1

111

社区

she4 qu1

112

私自

si1 zi4

113

tu1

114

系列

xi4 lie4

115

纯洁

chun2 jie2

116

纯粹

chun2 cui4

117

纲领

gang1 ling3

118

纳闷儿

na4 men4 r5

119

纵横

zong4 heng2

120

纺织

fang3 zhi1

121

纽扣儿

niu3 kou4 r5

122

罕见

han3 jian4

123

肖像

xiao4 xiang4

124

苍白

cang1 bai2

125

苏醒

su1 xing3

126

补贴

bu3 tie1

127

补偿

bu3 chang2

128

补救

bu3 jiu4

129

角落

jiao3 luo4

130

言论

yan2 lun4

131

证书

zheng4 shu1

132

证实

zheng4 shi2

133

评论

ping2 lun4

134

评估

ping2 gu1

135

识别

shi2 bie2

136

诈骗

zha4 pian4

137

诉讼

su4 song4

138

词汇

ci2 hui4

139

财务

cai2 wu4

140

财政

cai2 zheng4

141

财富

cai2 fu4

142

赤字

chi4 zi4

143

赤道

chi4 dao4

144

走私

zou3 si1

145

走廊

zou3 lang2

146

走漏

zou3 lou4

147

足以

zu2 yi3

148

辛勤

xin1 qin2

149

迎面

ying2 mian4

150

运行

yun4 xing2

151

运算

yun4 suan4

152

近来

jin4 lai2

153

近视

jin4 shi4

154

还原

huan2 yuan2

155

进化

jin4 hua4

156

进而

jin4 er2

157

进攻

jin4 gong1

158

进展

jin4 zhan3

159

违背

wei2 bei4

160

连同

lian2 tong2

161

连年

lian2 nian2

162

连锁

lian2 suo3

163

迟缓

chi2 huan3

164

迟疑

chi2 yi2

165

闲话

xian2 hua4

166

间接

jian4 jie1

167

间谍

jian4 die2

168

间隔

jian4 ge2

169

阻拦

zu3 lan2

170

阻挠

zu3 nao2

171

阻碍

zu3 ai4

172

附件

fu4 jian4

173

附和

fu4 he4

174

附属

fu4 shu3

175

陈旧

chen2 jiu4

176

陈列

chen2 lie4

177

陈述

chen2 shu4

178

饮食

yin3 shi2

179

驱逐

qu1 zhu2

180

更正

geng1 zheng4

181

更新

geng1 xin1

182

chuan4

183

冷却

leng3 que4

184

冷淡

leng3 dan4

185

冷酷

leng3 ku4

186

牢固

lao2 gu4

187

牢骚

lao2 sao1

188

良心

liang2 xin1

189

利害

li4 hai4

190

利率

li4 lv4

191

里程碑

li3 cheng2 bei1

192

吝啬

lin4 se4

193

丧失

sang4 shi1

194

事业

shi4 ye4

195

事务

shi4 wu4

196

事件

shi4 jian4

197

事态

shi4 tai4

198

事故

shi4 gu4

199

事迹

shi4 ji4

200

事项

shi4 xiang4