HSKLevel5-4 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel5-4 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel5-4 Deck (200):
1

国籍

guo2 ji2

2

坦率

tan3 shuai4

3

ye4

4

奇迹

qi2 ji4

5

奋斗

fen4 dou4

6

始终

shi3 zhong1

7

姑姑

gu1 gu5

8

姑娘

gu1 niang5

9

委托

wei3 tuo1

10

委屈

wei3 qu1

11

学术

xue2 shu4

12

学问

xue2 wen4

13

学期

xue2 qi1

14

宗教

zong1 jiao4

15

guan1

16

宝贝

bao3 bei4

17

宝贵

bao3 gui4

18

实习

shi2 xi2

19

实用

shi2 yong4

20

实行

shi2 xing2

21

实现

shi2 xian4

22

实话

shi2 hua4

23

实验

shi2 yan4

24

实践

shi2 jian4

25

宠物

chong3 wu4

26

居然

ju1 ran2

27

jie4

28

an4

29

幸亏

xing4 kui1

30

幸运

xing4 yun4

31

废话

fei4 hua4

32

建议

jian4 yi4

33

建立

jian4 li4

34

建设

jian4 she4

35

建筑

jian4 zhu4

36

录取

lu4 qu3

37

录音

lu4 yin1

38

彼此

bi3 ci3

39

往返

wang3 fan3

40

征求

zheng1 qiu2

41

忽视

hu1 shi4

42

性质

xing4 zhi4

43

怪不得

guai4 bu5 de5

44

房东

fang2 dong1

45

suo3

46

所谓

suo3 wei4

47

承认

cheng2 ren4

48

承受

cheng2 shou4

49

承担

cheng2 dan1

50

pi1

51

抽屉

chou1 ti5

52

抽象

chou1 xiang4

53

担任

dan1 ren4

54

chai1

55

pai1

56

拐弯

guai3 wan1

57

招待

zhao1 dai4

58

拥抱

yong1 bao4

59

拥挤

yong1 ji3

60

lan2

61

放松

fang4 song1

62

明信片

ming2 xin4 pian4

63

明星

ming2 xing1

64

明显

ming2 xian3

65

明确

ming2 que4

66

服从

fu2 cong2

67

服装

fu2 zhuang1

68

构成

gou4 cheng2

69

枕头

zhen3 tou5

70

果实

guo3 shi2

71

qiang1

72

柜台

gui4 tai2

73

欣赏

xin1 shang3

74

武术

wu3 shu4

75

武器

wu3 qi4

76

油炸

you2 zha2

77

治疗

zhi4 liao2

78

法院

fa3 yuan4

79

注册

zhu4 ce4

80

qian3

81

chao3

82

物质

wu4 zhi4

83

物理

wu4 li3

84

玩具

wan2 ju4

85

现实

xian4 shi2

86

现金

xian4 jin1

87

现象

xian4 xiang4

88

的确

di2 que4

89

zhi2

90

知道

zhi1 dao4

91

矿泉水

kuang4 quan2 shui3

92

空闲

kong4 xian2

93

空间

kong1 jian1

94

组合

zu3 he2

95

细节

xi4 jie2

96

经典

jing1 dian3

97

经营

jing1 ying2

98

股票

gu3 piao4

99

肥皂

fei2 zao4

100

肩膀

jian1 bang3

101

fei4

102

舍不得

she3 bu5 de5

103

艰巨

jian1 ju4

104

艰苦

jian1 ku3

105

苗条

miao2 tiao2

106

英俊

ying1 jun4

107

英雄

ying1 xiong2

108

表明

biao3 ming2

109

表现

biao3 xian4

110

表面

biao3 mian4

111

表情

biao3 qing2

112

规则

gui1 ze2

113

规矩

gui1 ju5

114

规律

gui1 lv4

115

规模

gui1 mo2

116

试卷

shi4 juan4

117

shi1

118

诚恳

cheng2 ken3

119

话题

hua4 ti2

120

询问

xun2 wen4

121

责备

ze2 bei4

122

账户

zhang4 hu4

123

转告

zhuan3 gao4

124

转变

zhuan3 bian4

125

轮流

lun2 liu2

126

软件

ruan3 jian4

127

迫切

po4 qie4

128

郊区

jiao1 qu1

129

采访

cai3 fang3

130

采取

cai3 qu3

131

diao4

132

陌生

mo4 sheng1

133

qing1

134

青少年

qing1 shao4 nian2

135

青春

qing1 chun1

136

fei1

137

ding3

138

驾驶

jia4 shi3

139

金属

jin1 shu3

140

nian4

141

刺激

ci4 ji1

142

降落

jiang4 luo4

143

临时

lin2 shi2

144

ju3

145

亲切

qin1 qie4

146

亲自

qin1 zi4

147

亲爱

qin1 ai4

148

侵略

qin1 lve4

149

促进

cu4 jin4

150

促使

cu4 shi3

151

保存

bao3 cun2

152

保持

bao3 chi2

153

保险

bao3 xian3

154

保留

bao3 liu2

155

信号

xin4 hao4

156

信封

xin4 feng1

157

信息

xin4 xi1

158

修改

xiu1 gai3

159

冒险

mao4 xian3

160

冠军

guan4 jun1

161

前途

qian2 tu2

162

勇气

yong3 qi4

163

厘米

li2 mi3

164

叙述

xu4 shu4

165

咨询

zi1 xun2

166

yao3

167

品种

pin3 zhong3

168

ha1

169

哪怕

na3 pa4

170

复制

fu4 zhi4

171

姥姥

lao3 lao5

172

姿势

zi1 shi4

173

威胁

wei1 xie2

174

客厅

ke4 ting1

175

客观

ke4 guan1

176

宣布

xuan1 bu4

177

宣传

xuan1 chuan2

178

屋子

wu1 zi5

179

差别

cha1 bie2

180

wan1

181

待遇

dai4 yu4

182

思考

si1 kao3

183

思想

si1 xiang3

184

急忙

ji2 mang2

185

总之

zong3 zhi1

186

总共

zong3 gong4

187

总统

zong3 tong3

188

总理

zong3 li3

189

总裁

zong3 cai2

190

总算

zong3 suan4

191

恢复

hui1 fu4

192

hen4

193

战争

zhan4 zheng1

194

持续

chi2 xu4

195

挂号

gua4 hao4

196

指导

zhi3 dao3

197

指挥

zhi3 hui1

198

挑战

tiao3 zhan4

199

dang3

200

挣钱

zheng4 qian2