HSKLevel6-13 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel6-13 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel6-13 Deck (113):
1

潜力

qian2 li4

2

潜水

qian2 shui3

3

潜移默化

qian2 yi2 mo4 hua4

4

潮流

chao2 liu2

5

潮湿

chao2 shi1

6

澄清

cheng2 qing1

7

yu4

8

瘫痪

tan1 huan4

9

bang4

10

ke1

11

稻谷

dao4 gu3

12

稿件

gao3 jian4

13

膝盖

xi1 gai4

14

sou1

15

蕴藏

yun4 cang2

16

谴责

qian3 ze2

17

趣味

qu4 wei4

18

踏实

ta1 shi5

19

踪迹

zong1 ji4

20

遵循

zun1 xun2

21

镇压

zhen4 ya1

22

镇定

zhen4 ding4

23

镇静

zhen4 jing4

24

震惊

zhen4 jing1

25

靠拢

kao4 long3

26

题材

ti2 cai2

27

额外

e2 wai4

28

飘扬

piao1 yang2

29

黎明

li2 ming2

30

履行

lv3 xing2

31

暴力

bao4 li4

32

暴露

bao4 lu4

33

凝固

ning2 gu4

34

凝视

ning2 shi4

35

凝聚

ning2 ju4

36

嘴唇

zui3 chun2

37

器材

qi4 cai2

38

器官

qi4 guan1

39

噪音

zao4 yin1

40

懒惰

lan3 duo4

41

擅长

shan4 chang2

42

擅自

shan4 zi4

43

操作

cao1 zuo4

44

操劳

cao1 lao2

45

操纵

cao1 zong4

46

操练

cao1 lian4

47

整顿

zheng3 dun4

48

cheng2

49

激发

ji1 fa1

50

激励

ji1 li4

51

激情

ji1 qing2

52

濒临

bin1 lin2

53

que2

54

磨合

mo2 he2

55

缴纳

jiao3 na4

56

薄弱

bo2 ruo4

57

薪水

xin1 shui3

58

融洽

rong2 qia4

59

赞叹

zan4 tan4

60

赞同

zan4 tong2

61

赞扬

zan4 yang2

62

赞助

zan4 zhu4

63

赠送

zeng4 song4

64

辨认

bian4 ren4

65

辩护

bian4 hu4

66

辩证

bian4 zheng4

67

辩解

bian4 jie3

68

镜头

jing4 tou2

69

雕刻

diao1 ke4

70

雕塑

diao1 su4

71

颠倒

dian1 dao3

72

颠簸

dian1 bo3

73

飙升

biao1 sheng1

74

默默

mo4 mo4

75

糖葫芦

tang2 hu2 lu5

76

都市

du1 shi4

77

癌症

ai2 zheng4

78

deng4

79

糟蹋

zao1 ta4

80

繁华

fan2 hua2

81

繁忙

fan2 mang2

82

繁体字

fan2 ti3 zi4

83

繁殖

fan2 zhi2

84

yi4

85

bi4

86

辫子

bian4 zi5

87

xia2

88

鞠躬

ju1 gong1

89

螺丝钉

luo2 si1 ding1

90

瀑布

pu4 bu4

91

瞻仰

zhan1 yang3

92

fan1

93

覆盖

fu4 gai4

94

beng4

95

鞭策

bian1 ce4

96

攀登

pan1 deng1

97

zan3

98

曝光

bao4 guang1

99

爆发

bao4 fa1

100

爆炸

bao4 zha4

101

警告

jing3 gao4

102

警惕

jing3 ti4

103

deng1

104

颤抖

chan4 dou3

105

灌溉

guan4 gai4

106

籍贯

ji2 guan4

107

耀眼

yao4 yan3

108

譬如

pi4 ru2

109

魔术

mo2 shu4

110

魔鬼

mo2 gui3

111

霸道

ba4 dao4

112

镶嵌

xiang1 qian4

113

guan4