HSKLevel6-11 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel6-11 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel6-11 Deck (200):
1

虚假

xu1 jia3

2

蛋白质

dan4 bai2 zhi4

3

衔接

xian2 jie1

4

袭击

xi2 ji1

5

谋求

mou2 qiu2

6

辅助

fu3 zhu4

7

逮捕

dai4 bu3

8

酗酒

xu4 jiu3

9

酝酿

yun4 niang4

10

野心

ye3 xin1

11

野蛮

ye3 man2

12

铜矿

tong2 kuang4

13

阐述

chan3 shu4

14

随手

sui2 shou3

15

随即

sui2 ji2

16

随身

sui2 shen1

17

随意

sui2 yi4

18

隐约

yin3 yue1

19

隐私

yin3 si1

20

隐患

yin3 huan4

21

隐蔽

yin3 bi4

22

隐瞒

yin3 man2

23

雪上加霜

xue3 shang4 jia1 shuang1

24

领土

ling3 tu3

25

领会

ling3 hui4

26

领先

ling3 xian1

27

领事馆

ling3 shi4 guan3

28

领悟

ling3 wu4

29

领袖

ling3 xiu4

30

po1

31

颈椎

jing3 zhui1

32

馅儿

xian4 r5

33

麻木

ma2 mu4

34

麻痹

ma2 bi4

35

麻醉

ma2 zui4

36

黄昏

huang2 hun1

37

掠夺

lve4 duo2

38

略微

lve4 wei1

39

率领

shuai4 ling3

40

隆重

long2 zhong4

41

理所当然

li3 suo3 dang1 ran2

42

理直气壮

li3 zhi2 qi4 zhuang4

43

理智

li3 zhi4

44

理睬

li3 cai3

45

lin2

46

储存

chu3 cun2

47

储备

chu3 bei4

48

储蓄

chu3 xu4

49

ge1

50

博大精深

bo2 da4 jing1 shen1

51

博览会

bo2 lan3 hui4

52

喉咙

hou2 long2

53

喘气

chuan3 qi4

54

喜闻乐见

xi3 wen2 le4 jian4

55

喜悦

xi3 yue4

56

堤坝

di1 ba4

57

奠定

dian4 ding4

58

奥秘

ao4 mi4

59

媒介

mei2 jie4

60

媒体

mei2 ti3

61

嫂子

sao3 zi5

62

富裕

fu4 yu4

63

寒暄

han2 xuan1

64

寓言

yu4 yan2

65

尊严

zun1 yan2

66

就业

jiu4 ye4

67

就近

jiu4 jin4

68

就职

jiu4 zhi2

69

屡次

lv3 ci4

70

幅度

fu2 du4

71

强制

qiang2 zhi4

72

强迫

qiang3 po4

73

循序渐进

xun2 xu4 jian4 jin4

74

循环

xun2 huan2

75

悲哀

bei1 ai1

76

悲惨

bei1 can3

77

惩罚

cheng2 fa2

78

惹祸

re3 huo4

79

leng4

80

慌忙

huang1 mang2

81

bai1

82

rou2

83

zou4

84

提示

ti2 shi4

85

提议

ti2 yi4

86

提拔

ti2 ba2

87

提炼

ti2 lian4

88

揭发

jie1 fa1

89

揭露

jie1 lu4

90

chan1

91

ge1

92

lou3

93

搅拌

jiao3 ban4

94

cuo1

95

搜索

sou1 suo3

96

da1

97

搭档

da1 dang4

98

搭配

da1 pei4

99

敞开

chang3 kai1

100

散文

san3 wen2

101

散发

san4 fa1

102

敬礼

jing4 li3

103

斑纹

ban1 wen2

104

斯文

si1 wen5

105

普及

pu3 ji2

106

智力

zhi4 li4

107

智能

zhi4 neng2

108

智商

zhi4 shang1

109

liang4

110

暂且

zan4 qie3

111

朝气蓬勃

zhao1 qi4 peng2 bo2

112

期限

qi1 xian4

113

期望

qi1 wang4

114

棍棒

gun4 bang4

115

棕色

zong1 se4

116

椭圆

tuo3 yuan2

117

欺负

qi1 fu5

118

欺骗

qi1 pian4

119

款式

kuan3 shi4

120

款待

kuan3 dai4

121

殖民地

zhi2 min2 di4

122

zha1

123

温和

wen1 he2

124

温带

wen1 dai4

125

港口

gang3 kou3

126

港湾

gang3 wan1

127

渴望

ke3 wang4

128

渺小

miao3 xiao3

129

湖泊

hu2 po1

130

jian4

131

滋长

zi1 zhang3

132

滋味

zi1 wei4

133

滞留

zhi4 liu2

134

焦急

jiao1 ji2

135

焦点

jiao1 dian3

136

琢磨

zhuo2 mo2

137

fan1

138

疏忽

shu1 hu5

139

登陆

deng1 lu4

140

登录

deng1 lu4

141

短促

duan3 cu4

142

确切

que4 qie4

143

确立

que4 li4

144

确保

que4 bao3

145

确信

que4 xin4

146

cuan4

147

wo1

148

童话

tong2 hua4

149

等级

deng3 ji2

150

kuang1

151

答复

da2 fu4

152

答辩

da2 bian4

153

策划

ce4 hua4

154

策略

ce4 lve4

155

筛选

shai1 xuan3

156

zhou1

157

缓和

huan3 he2

158

编织

bian1 zhi1

159

qiao4

160

联欢

lian2 huan1

161

联络

lian2 luo4

162

联想

lian2 xiang3

163

联盟

lian2 meng2

164

脾气

pi2 qi5

165

舒畅

shu1 chang4

166

董事长

dong3 shi4 zhang3

167

裁判

cai2 pan4

168

裁员

cai2 yuan2

169

裁缝

cai2 feng5

170

装备

zhuang1 bei4

171

装卸

zhuang1 xie4

172

谢绝

xie4 jue2

173

谣言

yao2 yan2

174

谦逊

qian1 xun4

175

赋予

fu4 yu3

176

赌博

du3 bo2

177

超级

chao1 ji2

178

超越

chao1 yue4

179

die1

180

践踏

jian4 ta4

181

辉煌

hui1 huang2

182

辜负

gu1 fu4

183

逼迫

bi1 po4

184

遍布

bian4 bu4

185

遏制

e4 zhi4

186

遗失

yi2 shi1

187

遗产

yi2 chan3

188

遗传

yi2 chuan2

189

遗留

yi2 liu2

190

释放

shi4 fang4

191

铸造

zhu4 zao4

192

pu1

193

销毁

xiao1 hui3

194

锋利

feng1 li4

195

隔阂

ge2 he2

196

隔离

ge2 li2

197

雄厚

xiong2 hou4

198

集团

ji2 tuan2

199

chan2

200

喇叭

la3 ba5