HSKLevel6-3 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel6-3 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel6-3 Deck (200):
1

必定

bi4 ding4

2

pu1

3

ba1

4

打仗

da3 zhang4

5

打击

da3 ji1

6

打包

da3 bao1

7

打官司

da3 guan1 si5

8

打架

da3 jia4

9

打猎

da3 lie4

10

打量

da3 liang5

11

未免

wei4 mian3

12

本人

ben3 ren2

13

本身

ben3 shen1

14

本事

ben3 shi5

15

本能

ben3 neng2

16

本钱

ben3 qian2

17

本着

ben3 zhe5

18

正义

zheng4 yi4

19

正月

zheng1 yue4

20

正气

zheng4 qi4

21

正当

zheng4 dang1

22

正负

zheng4 fu4

23

正经

zheng4 jing5

24

正规

zheng4 gui1

25

母语

mu3 yu3

26

民用

min2 yong4

27

民间

min2 jian1

28

永恒

yong3 heng2

29

汇报

hui4 bao4

30

灭亡

mie4 wang2

31

甘心

gan1 xin1

32

生存

sheng1 cun2

33

生机

sheng1 ji1

34

生态

sheng1 tai4

35

生物

sheng1 wu4

36

生育

sheng1 yu4

37

生效

sheng1 xiao4

38

生理

sheng1 li3

39

生疏

sheng1 shu1

40

生锈

sheng1 xiu4

41

用户

yong4 hu4

42

用功

yong4 gong1

43

田径

tian2 jing4

44

申报

shen1 bao4

45

电源

dian4 yuan2

46

皮革

pi2 ge2

47

目光

mu4 guang1

48

目睹

mu4 du3

49

石油

shi2 you2

50

示范

shi4 fan4

51

示威

shi4 wei1

52

示意

shi4 yi4

53

纠正

jiu1 zheng4

54

纠纷

jiu1 fen1

55

节奏

jie2 zou4

56

讨价还价

tao3 jia4 huan2 jia4

57

让步

rang4 bu4

58

记性

ji4 xing5

59

记载

ji4 zai3

60

边界

bian1 jie4

61

边缘

bian1 yuan2

62

边境

bian1 jing4

63

边疆

bian1 jiang1

64

辽阔

liao2 kuo4

65

闪烁

shan3 shuo4

66

饥饿

ji1 e4

67

北极

bei3 ji2

68

立交桥

li4 jiao1 qiao2

69

立场

li4 chang3

70

立体

li4 ti3

71

立足

li4 zu2

72

丢人

diu1 ren2

73

丢三落四

diu1 san1 la4 si4

74

争气

zheng1 qi4

75

争议

zheng1 yi4

76

争先恐后

zheng1 xian1 kong3 hou4

77

争夺

zheng1 duo2

78

争端

zheng1 duan1

79

亚军

ya4 jun1

80

交叉

jiao1 cha1

81

交代

jiao1 dai4

82

交往

jiao1 wang3

83

交易

jiao1 yi4

84

交涉

jiao1 she4

85

yi4

86

产业

chan3 ye4

87

任命

ren4 ming4

88

任性

ren4 xing4

89

任重道远

ren4 zhong4 dao4 yuan3

90

任意

ren4 yi4

91

众所周知

zhong4 suo3 zhou1 zhi1

92

优先

you1 xian1

93

优异

you1 yi4

94

优胜劣汰

you1 sheng4 lie4 tai4

95

优越

you1 yue4

96

会晤

hui4 wu4

97

传记

zhuan4 ji4

98

传达

chuan2 da2

99

传单

chuan2 dan1

100

传授

chuan2 shou4

101

伤脑筋

shang1 nao3 jin1

102

伪造

wei3 zao4

103

充当

chong1 dang1

104

充沛

chong1 pei4

105

充足

chong1 zu2

106

充实

chong1 shi2

107

先进

xian1 jin4

108

先前

xian1 qian2

109

光芒

guang1 mang2

110

光彩

guang1 cai3

111

光辉

guang1 hui1

112

全力以赴

quan2 li4 yi3 fu4

113

全局

quan2 ju2

114

共计

gong4 ji4

115

共和国

gong4 he2 guo2

116

共鸣

gong4 ming2

117

关照

guan1 zhao4

118

兴旺

xing1 wang4

119

兴致勃勃

xing4 zhi4 bo2 bo2

120

兴高采烈

xing1 gao1 cai3 lie4

121

兴隆

Xing1 long2

122

再接再厉

zai4 jie1 zai4 li4

123

军队

jun1 dui4

124

农历

nong2 li4

125

冰雹

bing1 bao2

126

冲击

chong1 ji1

127

冲动

chong1 dong4

128

冲突

chong1 tu1

129

决策

jue2 ce4

130

刑事

xing2 shi4

131

划分

hua4 fen1

132

刚刚

gang1 gang1

133

创业

chuang4 ye4

134

创立

chuang4 li4

135

创作

chuang4 zuo4

136

创新

chuang4 xin1

137

动力

dong4 li4

138

动手

dong4 shou3

139

动机

dong4 ji1

140

动员

dong4 yuan2

141

动身

dong4 shen1

142

动态

dong4 tai4

143

动脉

dong4 mai4

144

动荡

dong4 dang4

145

动静

dong4 jing4

146

华丽

hua2 li4

147

华侨

hua2 qiao2

148

协议

xie2 yi4

149

协会

xie2 hui4

150

协助

xie2 zhu4

151

协商

xie2 shang1

152

危机

wei1 ji1

153

压岁钱

ya1 sui4 qian2

154

压抑

ya1 yi4

155

压制

ya1 zhi4

156

压迫

ya1 po4

157

压榨

ya1 zha4

158

压缩

ya1 suo1

159

厌恶

yan4 wu4

160

吃力

chi1 li4

161

吃苦

chi1 ku3

162

各自

ge4 zi4

163

各抒己见

ge4 shu1 ji3 jian4

164

合乎

he2 hu1

165

合伙

he2 huo3

166

合并

he2 bing4

167

合成

he2 cheng2

168

合身

he2 shen1

169

合算

he2 suan4

170

吉祥

ji2 xiang2

171

diao4

172

同志

tong2 zhi4

173

同胞

tong2 bao1

174

名次

ming2 ci4

175

名副其实

ming2 fu4 qi2 shi2

176

名誉

ming2 yu4

177

名额

ming2 e2

178

后代

hou4 dai4

179

后面

hou4 mian4

180

后顾之忧

hou4 gu4 zhi1 you1

181

后勤

hou4 qin2

182

向导

xiang4 dao3

183

向来

xiang4 lai2

184

向往

xiang4 wang3

185

吸取

xi1 qu3

186

回收

hui2 shou1

187

回报

hui2 bao4

188

回顾

hui2 gu4

189

回避

hui2 bi4

190

团体

tuan2 ti3

191

团员

tuan2 yuan2

192

团结

tuan2 jie2

193

在乎

zai4 hu5

194

在意

zai4 yi4

195

地步

di4 bu4

196

地势

di4 shi4

197

地质

di4 zhi4

198

地道

di4 dao5

199

chang3

200

场合

chang3 he2