HSKLevel6-9 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel6-9 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel6-9 Deck (200):
1

家伙

jia1 huo5

2

家常

jia1 chang2

3

家喻户晓

jia1 yu4 hu4 xiao3

4

家属

jia1 shu3

5

容忍

rong2 ren3

6

容纳

rong2 na4

7

容貌

rong2 mao4

8

容器

rong2 qi4

9

宽敞

kuan1 chang5

10

xie4

11

展示

zhan3 shi4

12

展现

zhan3 xian4

13

展望

zhan3 wang4

14

座右铭

zuo4 you4 ming2

15

弱点

ruo4 dian3

16

徒弟

tu2 di4

17

恐吓

kong3 he4

18

恐惧

kong3 ju4

19

恩怨

en1 yuan4

20

恭敬

gong1 jing4

21

恳切

ken3 qie4

22

恶化

e4 hua4

23

恶心

e3 xin5

24

悔恨

hui3 hen4

25

扇子

shan4 zi5

26

拳头

quan2 tou5

27

拿手

na2 shou3

28

ai2

29

挫折

cuo4 zhe2

30

振兴

Zhen4 xing1

31

振奋

zhen4 fen4

32

挽回

wan3 hui2

33

挽救

wan3 jiu4

34

捆绑

kun3 bang3

35

捍卫

han4 wei4

36

shao1

37

nie1

38

捕捉

bu3 zhuo1

39

lao1

40

损坏

sun3 huai4

41

捣乱

dao3 luan4

42

效益

xiao4 yi4

43

敌视

di2 shi4

44

晋升

jin4 sheng1

45

柴油

chai2 you2

46

zhu1

47

样品

yang4 pin3

48

根深蒂固

gen1 shen1 di4 gu4

49

根源

gen1 yuan2

50

格式

ge2 shi4

51

格局

ge2 ju2

52

栽培

zai1 pei2

53

框架

kuang4 jia4

54

案件

an4 jian4

55

案例

an4 li4

56

档次

dang4 ci4

57

档案

dang4 an4

58

桥梁

qiao2 liang2

59

jiang3

60

氧气

yang3 qi4

61

泰斗

tai4 dou3

62

海拔

hai3 ba2

63

海滨

hai3 bin1

64

浸泡

jin4 pao4

65

涂抹

tu2 mo3

66

消防

xiao1 fang2

67

消极

xiao1 ji2

68

消毒

xiao1 du2

69

消除

xiao1 chu2

70

消耗

xiao1 hao4

71

涉及

she4 ji2

72

涌现

yong3 xian4

73

hong1

74

烟花爆竹

yan1 hua1 bao4 zhu2

75

热门

re4 men2

76

热泪盈眶

re4 lei4 ying2 kuang4

77

爱不释手

ai4 bu4 shi4 shou3

78

爱戴

ai4 dai4

79

特长

te4 chang2

80

特色

te4 se4

81

特定

te4 ding4

82

牺牲

xi1 sheng1

83

pan4

84

畜牧

xu4 mu4

85

疲倦

pi2 juan4

86

疲惫

pi2 bei4

87

疾病

ji2 bing4

88

症状

zheng4 zhuang4

89

皱纹

zhou4 wen2

90

监视

jian1 shi4

91

监狱

jian1 yu4

92

监督

jian1 du1

93

真相

zhen1 xiang4

94

真挚

zhen1 zhi4

95

破例

po4 li4

96

za2

97

租赁

zu1 lin4

98

cheng4

99

称心如意

chen4 xin1 ru2 yi4

100

称号

cheng1 hao4

101

竞选

jing4 xuan3

102

竞赛

jing4 sai4

103

粉末

fen3 mo4

104

粉色

fen3 se4

105

粉碎

fen3 sui4

106

素质

su4 zhi4

107

素食主义

su4 shi2 zhu3 yi4

108

紧迫

jin3 po4

109

紧密

jin3 mi4

110

xiu4

111

继往开来

ji4 wang3 kai1 lai2

112

继承

ji4 cheng2

113

缺口

que1 kou3

114

缺席

que1 xi2

115

缺陷

que1 xian4

116

罢工

ba4 gong1

117

羞耻

xiu1 chi3

118

耕地

geng1 di4

119

耗费

hao4 fei4

120

song3

121

胸怀

xiong1 huai2

122

胸膛

xiong1 tang2

123

能量

neng2 liang4

124

脂肪

zhi1 fang2

125

脆弱

cui4 ruo4

126

致力于

zhi4 li4 yu2

127

致使

zhi4 shi3

128

致辞

zhi4 ci2

129

航天

hang2 tian1

130

航行

hang2 xing2

131

航空

hang2 kong1

132

舰艇

jian4 ting3

133

cang1

134

莫名其妙

mo4 ming2 qi2 miao4

135

衰老

shuai1 lao3

136

衰退

shuai1 tui4

137

衷心

zhong1 xin1

138

被动

bei4 dong4

139

被告

bei4 gao4

140

请示

qing3 shi4

141

请帖

qing3 tie3

142

请柬

qing3 jian3

143

请教

qing3 jiao4

144

诸位

zhu1 wei4

145

诽谤

fei3 bang4

146

课题

ke4 ti2

147

调节

tiao2 jie2

148

调动

diao4 dong4

149

调剂

tiao2 ji4

150

调和

tiao2 he2

151

调料

tiao2 liao4

152

调解

tiao2 jie3

153

谅解

liang4 jie3

154

zei2

155

贿赂

hui4 lu4

156

资本

zi1 ben3

157

资产

zi1 chan3

158

资助

zi1 zhu4

159

资深

zi1 shen1

160

起义

qi3 yi4

161

起伏

qi3 fu2

162

起初

qi3 chu1

163

起码

qi3 ma3

164

起哄

qi3 hong4

165

起草

qi3 cao3

166

起源

qi3 yuan2

167

较量

jiao4 liang4

168

逐年

zhu2 nian2

169

递增

di4 zeng1

170

途径

tu2 jing4

171

通用

tong1 yong4

172

通货膨胀

tong1 huo4 peng2 zhang4

173

通俗

tong1 su2

174

逝世

shi4 shi4

175

造反

zao4 fan3

176

造型

zao4 xing2

177

feng2

178

部位

bu4 wei4

179

部署

bu4 shu3

180

配备

pei4 bei4

181

配套

pei4 tao4

182

配偶

pei4 ou3

183

酒精

jiu3 jing1

184

钻石

zuan4 shi2

185

钻研

zuan1 yan2

186

陶瓷

tao2 ci2

187

陷入

xian4 ru4

188

陷害

xian4 hai4

189

难免

nan2 mian3

190

难能可贵

nan2 neng2 ke3 gui4

191

难得

nan2 de2

192

难堪

nan2 kan1

193

顽固

wan2 gu4

194

顽强

wan2 qiang2

195

顾问

gu4 wen4

196

顾虑

gu4 lv4

197

顿时

dun4 shi2

198

颁发

ban1 fa1

199

颁布

ban1 bu4

200

预兆

yu4 zhao4