HSKLevel5-1 Flashcards Preview

HSK Level 4-6 > HSKLevel5-1 > Flashcards

Flashcards in HSKLevel5-1 Deck (200):
1

ai1

2

一旦

yi2 dan4

3

一致

yi2 zhi4

4

一辈子

yi2 bei4 zi5

5

一路平安

yi2 lu4 ping2 an1

6

yi3

7

ding1

8

人口

ren2 kou3

9

人才

ren2 cai2

10

人生

ren2 sheng1

11

人员

ren2 yuan2

12

人事

ren2 shi4

13

人物

ren2 wu4

14

人类

ren2 lei4

15

力量

li4 liang5

16

了不起

liao3 bu5 qi3

17

万一

wan4 yi1

18

shang4

19

上当

shang4 dang4

20

下载

xia4 zai3

21

yu3

22

与其

yu3 qi2

23

个人

ge4 ren2

24

个别

ge4 bie2

25

个性

ge4 xing4

26

义务

yi4 wu4

27

凡是

fan2 shi4

28

勺子

shao2 zi5

29

卫生间

wei4 sheng1 jian1

30

叉子

cha1 zi5

31

及格

ji2 ge2

32

口味

kou3 wei4

33

土地

tu3 di4

34

土豆

tu3 dou4

35

士兵

shi4 bing1

36

大方

da4 fang1

37

大型

da4 xing2

38

大象

da4 xiang4

39

小伙子

xiao3 huo3 zi5

40

小吃

xiao3 chi1

41

小麦

xiao3 mai4

42

小偷

xiao3 tou1

43

工人

gong1 ren2

44

工厂

gong1 chang3

45

工业

gong1 ye4

46

工程师

gong1 cheng2 shi1

47

gan4

48

干活儿

gan4 huo2 r5

49

干脆

gan1 cui4

50

广大

guang3 da4

51

广场

guang3 chang3

52

广泛

guang3 fan4

53

女士

nv3 shi4

54

chou3

55

专心

zhuan1 xin1

56

专家

zhuan1 jia1

57

中介

zhong1 jie4

58

中心

zhong1 xin1

59

中旬

zhong1 xun2

60

书架

shu1 jia4

61

cong2

62

从此

cong2 ci3

63

从而

cong2 er2

64

从事

cong2 shi4

65

从前

cong2 qian2

66

以及

yi3 ji2

67

以来

yi3 lai2

68

元旦

yuan2 dan4

69

公元

gong1 yuan2

70

公开

gong1 kai1

71

公主

gong1 zhu3

72

公布

gong1 bu4

73

公平

gong1 ping2

74

公寓

gong1 yu4

75

内科

nei4 ke1

76

分布

fen1 bu4

77

分别

fen1 bie2

78

分析

fen1 xi1

79

分配

fen1 pei4

80

quan4

81

办理

ban4 li3

82

化学

hua4 xue2

83

pi3

84

sheng1

85

双方

shuang1 fang1

86

反正

fan3 zheng4

87

反而

fan3 er2

88

反应

fan3 ying4

89

反复

fan3 fu4

90

天空

tian1 kong1

91

天真

tian1 zhen1

92

太太

tai4 tai5

93

太极拳

tai4 ji2 quan2

94

尺子

chi3 zi5

95

巨大

ju4 da4

96

幻想

huan4 xiang3

97

开心

kai1 xin1

98

开发

kai1 fa1

99

开放

kai1 fang4

100

开幕式

kai1 mu4 shi4

101

心脏

xin1 zang4

102

心理

xin1 li3

103

手工

shou3 gong1

104

手术

shou3 shu4

105

手指

shou3 zhi3

106

手套

shou3 tao4

107

手续

shou3 xu4

108

zhi1

109

支票

zhi1 piao4

110

文件

wen2 jian4

111

文具

wen2 ju4

112

文学

wen2 xue2

113

文明

wen2 ming2

114

fang1

115

方式

fang1 shi4

116

方案

fang1 an4

117

无奈

wu2 nai4

118

无数

wu2 shu4

119

日历

ri4 li4

120

日用品

ri4 yong4 pin3

121

日常

ri4 chang2

122

日期

ri4 qi1

123

日程

ri4 cheng2

124

木头

mu4 tou5

125

qian4

126

比如

bi3 ru2

127

比例

bi3 li4

128

mao2

129

毛病

mao2 bing4

130

气氛

qi4 fen1

131

火柴

huo3 chai2

132

pian4

133

片面

pian4 mian4

134

牛仔裤

niu2 zai3 ku4

135

王子

wang2 zi3

136

计算

ji4 suan4

137

车库

che1 ku4

138

车厢

che1 xiang1

139

长途

chang2 tu2

140

风俗

feng1 su2

141

风险

feng1 xian3

142

风格

feng1 ge2

143

不见得

bu2 jian4 de5

144

不必

bu2 bi4

145

不好意思

bu4 hao3 yi4 si5

146

不如

bu4 ru2

147

不安

bu4 an1

148

不免

bu4 mian3

149

不足

bu4 zu2

150

不耐烦

bu2 nai4 fan2

151

不要紧

bu2 yao4 jin3

152

不得了

bu4 de2 liao3

153

不断

bu2 duan4

154

不然

bu4 ran2

155

qie1

156

bing3

157

业务

ye4 wu4

158

业余

ye4 yu2

159

丝毫

si1 hao2

160

丝绸

si1 chou2

161

主人

zhu3 ren2

162

主观

zhu3 guan1

163

主张

zhu3 zhang1

164

主持

zhu3 chi2

165

主席

zhu3 xi2

166

乐观

le4 guan1

167

付款

fu4 kuan3

168

兄弟

xiong1 di4

169

ce4

170

出口

chu1 kou3

171

出色

chu1 se4

172

出版

chu1 ban3

173

出席

chu1 xi2

174

功夫

gong1 fu5

175

功能

gong1 neng2

176

包子

bao1 zi5

177

包含

bao1 han2

178

包裹

bao1 guo3

179

匆忙

cong1 mang2

180

占线

zhan4 xian4

181

卡车

ka3 che1

182

去世

qu4 shi4

183

发达

fa1 da2

184

发抖

fa1 dou3

185

发言

fa1 yan2

186

发明

fa1 ming2

187

发表

fa1 biao3

188

发挥

fa1 hui1

189

发票

fa1 piao4

190

发愁

fa1 chou2

191

古代

gu3 dai4

192

古老

gu3 lao3

193

古典

gu3 dian3

194

召开

zhao4 kai1

195

可见

ke3 jian4

196

可怕

ke3 pa4

197

可靠

ke3 kao4

198

台阶

tai2 jie1

199

处理

chu3 li3

200

外交

wai4 jiao1